Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> XXX --- Roboczy ---

XXX --- Roboczy ---

Rekrutacja na semestr zerowy trwa od 1.12.2016 r. do 16.02.2017 r.

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów rozpoczynających się od lutego 2017 r.

  • Nie zdecydowałaś(eś) się rozpocząć studiów w październiku 2016, a chcesz sensownie wykorzystać czas do kolejnej rekrutacji w październiku 2017?
  • Wybrałeś kierunek studiów, który okazał się dla Ciebie nieinteresujący lub nie stwarza perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów?
  • Wybrałeś studiowanie informatyki na uczelni, która nie spełnia Twoich oczekiwań pod różnymi względami?
  • Myślisz w przyszłości o studiowaniu na drugim kierunku – informatyce?

Przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę, która pomoże rozwiązać powyższe problemy:

Studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki rozpoczynające się od lutego 2017 na tzw. semestrze zerowym.

Studia obejmują tylko 4 przedmioty:

Studia I stopnia (inżynierskie) – semestr wiosenny:
- architektura systemów komputerowych (wykład + ćwiczenia)
- systemy operacyjne (wykład + ćwiczenia) – (przedmiot   prowadzony w oparciu o system blended learning)

Studia II stopnia (magisterskie) – semestr wiosenny:
- intelligent control system (laboratoria + wykład)
- eksploracja danych (laboratoria + wykład)

Miesięczna opłata za studia to 200 zł + zwolnienie z wpisowego. Całkowity koszt studiów w semestrze zerowym wynosi 1000zł.

Uwaga!

Po zaliczeniu semestru "0" i rozpoczęciu studiów na I semestrze w październiku 2017 jeśli wszystkie przedmioty są zaliczone opłaty są obniżone o 500zł.

Jeśli nie zdecyduję się na kontynuację nauki w WWSI?

Wówczas otrzymasz stosowne zaświadczenie o ukończeniu zrealizowanych i zaliczonych przedmiotów. Dzięki temu będziesz mógł/a ubiegać się w innych uczelniach o zaliczenie zdanych u nas przedmiotów.

Kiedy odbywać się będą zajęcia?

Proponujemy dogodną organizację studiów - co dwa tygodnie, co umożliwia w sytuacji jeżeli nie chcecie Państwo rezygnować ze studiowania w dotychczasowej uczelni, równoległe prowadzenie studiów w dwóch uczelniach.

Jeden z przedmiotów na studiach inżynierskich: systemy operacyjne będzie prowadzony w oparciu o system blended learning na platformie Uniwersytetu Wirtualnego: http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/kkurs,kurs,6

Wszyscy studencji semestru "zerowego" otrzymają legitymację oraz indeks.

Szczegółowe informacje na temat semestru zerowego można uzyskać pod adresem rekrutacja@wwsi.edu.pl oraz pod numerem (22) 48 96 400/452

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców, posiadających w swoim dorobku osiągnięcia akademickie (publikacje, prace naukowo-badawcze, udział w konferencjach naukowych) jak również osiągnięcia o charakterze praktycznym (kierowanie lub udział w realizacji oraz implementacja projektów informatycznych). Nasi wykładowcy to profesorowie o uznanym dorobku akademickim oraz praktycy związani na co dzień z firmami branży IT, legitymujący się profesjonalnymi certyfikatami w zakresie kompetencji z różnych obszarów zastosowań informatyki (Microsoft Certified Technology Specialist,Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Certified Systems Administrator, Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Certified Systems Administrator, Microsoft Certified Professional,

Zobacz jak wykładowcy WWSI prowadzą zajęcia

Microsoft Certified Trainer, Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP),Instructor Cisco Certified Network Associate (CCNA), Instructor Cisco Certified Network Professional (CCNP) Cisco Certified Security Professional (CCSP) w ramach certyfikacji VPN and Security Certifications, 4011 Recognition (US NSA Security Cetrification), 4013 Recognition (US NSA Security Certification), PRINCE2® Foundation, Certified Lotus Specialist In Maintaining Domino R5/R6 Servers and Users, Certified Lotus Specialist In Domino R5 Designer Fundamentals i wiele innych). Posiadanie przez większość wykładowców zarówno dorobku akademickiego, jak również profesjonalnych umiejętności z zakresu ICT jest wyrazem ukierunkowania Uczelni na kształcenie praktyczne. Blisko 80% wykładowców to akademicy i jednoczenie praktycy zatrudnieni w firmach stosujących technologie ICT, specjaliści odpowiedzialni za nadzór, rozwój i eksploatację wewnątrz firmowych systemów informatycznych, którzy dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniami w trakcie prowadzonych zajęć

Państwowa Komisja Akredytacyjna w czasie wizytacji przeprowadzonej w Uczelni w dniach 24-25 maja 2013 oceniła kadrę dydaktyczno-naukową Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na najwyższą ocenę:

Wyróżniającą
jako jedną z 9 uczelni w Polsce

Kryterium oceny cząstkowej Ocena
Koncepcja rozwoju kierunku W pełni
Cele i efekty kształcenia oraz system weryfikacji W pełni
Program studiów W pełni
Zasoby kadrowe Wyrózniająco
Infrastruktura dydaktyczna W pełni
Prowadzenie badań naukowych Wyrózniająco
System wsparcia studentów w procesie uczenia się W pełni
Wewnętrzny system zapewniania jakości W pełni
Ocena końcowa Pozytywna

Zobacz pełną ocenę kadry naukowo-dydaktycznej WWSI przez PKA tutaj

 

 

Aktualny wykaz pracowników dydaktyczno-naukowych zatrudnionych w Uczelni:

L.p Nazwisko i imię Specjalności Wykładane przedmioty
1. prof. dr hab. inż. Galwas Bogdan elektronika,
informatyka
Techniki transmisji sygnałów cz.1, cz.2
Wybrane zagadnienia teleinformatyki
2. prof. dr hab. inż. Mańczak Kazimierz automatyka i robotyka,
informatyka,
Badania naukowe
3. prof. dr hab. inż. Sienkiewicz Piotr automatyka i robotyka,
informatyka,
Historia informatyki
Modelowanie i analiza systemów informatycznych
Prawne aspekty informatyki
4. prof. dr hab. inż. Straszak Andrzej automatyka i robotyka,
informatyka,
Badania naukowe
5. prof. dr hab. inż. Winnicki Ireneusz geodezja i kartografia,
matematyka,
informatyka
Algebra liniowa z geometrią analityczną cz.1, cz.2
Analiza matematyczna
6. prof. dr hab inż. Zaikin Oleg informatyka Zaawansowane systemy baz danych
Matematyka dyskretna
7. prof. dr hab. inż. Zaskórski Piotr informatyka,
nauki o obronności
Systemy informatyczne zarządzania
Metody i techniki projektowania systemów informatycznych
Inżynieria integracji usług informatycznych
Ewaluacja i walidacja projektów
8. dr hab. inż. prof. WWSI Chojnacki Andrzej automatyka i robotyka,
informatyka
Badania Operacyjne
9. dr hab. inż. prof. WWSI Gniazdowski Zenon elektronika,
informatyka
Matematyka dyskretna
Eksploracja danych
Algorytmy i struktury danych
Technika cyfrowa cz.1, cz.2
10. dr hab. prof. WWSI Grabowski Michał informatyka
matematyka
Zaawansowane projektowanie obiektowe
Języki i paradygmaty programowania
11. dr hab. prof. WWSI Teodor Przymusiński informatyka,
matematyka
Wprowadzenie do sieci neuronowych i ich zastosowań
12. dr hab. prof. WWSI Marian Stachowicz informatyka,
automatyka i robotyka
Inteligent control systems
13. dr prof. WWSI Wlodek Zadrozny matematyka
informatyka
Elementy sztucznej inteligencji cz.1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5, cz.6
14. dr inż. Chaładyniak Dariusz geodezja i kartografia
informatyka
Systemy i sieci teleinformatyczne
Technologie sieciowe
Architektura systemów komputerowych
15. dr inż. Figat Paweł informatyka Generatory aplikacji
Metody numeryczne
Zaawansowane systemy baz danych
16. dr inż. Figielska Ewa automatyka i robotyka,
informatyka
Podstawy programowania
Algorytmy i struktury danych
Zaawansowane projektowanie obiektowe
Eksploracja danych
Metody programowania
17. dr inż. Janowski Robert telekomunikacja,
informatyka
Systemy mobilne
18. dr inż. Kopciał Piotr telekomunikacja,
informatyka
Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa
Podstawy fizyki
19. dr inż. Łabuda Waldemar automatyka i robotyka,
informatyka
Metodyki zarządzania projektami
Podstawy inżynierii oprogramowania
Zaawansowana inżynieria oprogramowania
20. dr inż. Madziar Krzysztof elektronika Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa
21. dr inż. Malinowski Tomasz informatyka Technologie sieciowe
Projekt indywidualny i zespołowy
Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
Inżynieria systemów teleinformatycznych
22. dr inż. Markus Jacek agronomia,
informatyka
Hurtownie danych i systemy OLAP
Eksploracja danych
Projektowanie procesu raportowania dla potrzeb analizy danych
Elementy administracji baz danych
23. dr inż. Miszczak Robert zarządzanie systemami informacyjnymi,
informatyka
Grafika komputerowa i wizualizacja
24. dr inż. Pałka Dariusz nauki o obronności,
informatyka
Systemy informatyczne zarządzania
Ewaluacja i walidacja projektów
Modele i systemy projektowania
Metodyki zarządzania projektami
25. dr inż. Prokopow Przemysław informatyka Badania naukowe
26. dr inż. Przybyliński Piotr nauki o obronności
systemy komputerowe
informatyka
Systemy informacji przestrzennej
27. dr inż. Różanowski Krzysztof biocybernetyka,
informatyka
Systemy operacyjne
Bezpieczeństwo systemów komputerowych cz.1, cz.2
Zarządzanie usługami w systemach operacyjnych
Modelowanie i analiza systemów informatycznych
28. dr inż. Supernak Szymon geodezja i kartografia,
informatyka
Oprogramowanie użytkowe
Metody i techniki projektowania systemów informatycznych
Modele i systemy projektowania
Projekt indywidualny
29. dr inż. Wieleba Ryszard nauki o obronności,
informatyka
Bazy danych
Elementy sztucznej inteligencji
Systemy symulacyjne i eksperckie w projektowaniu
30. mgr inż. Iwanowski Marcin informatyka Podstawy technologii internetowych
Projektowanie i implementacja aplikacji internetowych
Projekt zespołowy
31. mgr inż. Januszewicz Piotr informatyka Wykrywanie i analiza zagrożeń w sieci Internet
32. mgr inż. Jarosław Kopczyński informatyka Systemy operacyjne
33. mgr inż. Majka Dariusz elektronika,
informatyka
Systemy operacyjne
Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
Architektura systemów komputerowych
34. mgr inż. Olczyk Dariusz systemy informatyczne,
informatyka
Inżynieria integracji usług informatycznych
Inżynieria oprogramowania
Projekt zespołowy
Warsztaty projektowania baz danych i integracji usług
35. mgr inż. Piwowarski Mariusz elektronika, telekomunikacja,
informatyka
Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa
36. mgr inż. Przybylak Przemysław elektronika, telekomunikacja,
informatyka
Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
Projekt indywidualny
37. mgr inż. Ptasznik Andrzej meteorologia,
bazy danych
informatyka
Bazy danych
Języki i paradygmaty programowania
Projekt zespołowy
Przetwarzanie rozproszone
Warsztaty projektowania baz danych i integracji usług
38. mgr inż. Ptasznik-Kisieliński Waldemar systemy informatyczne,
informatyka
Języki i paradygmaty programowania
Projekt zespołowy
Podstawy programowania
39. mgr inż. Pyzik Wiesław elektronika i telekomunikacja
informatyka
Projekt zespołowy
Systemy teleinformatyczne
Inżynieria systemów teleinformatycznych
40. mgr inż. Rosiek Zbigniew systemy informatyczne
informatyka
Zaawansowana inżynieria oprogramowania
Podstawy inżynierii oprogramowania
Programowanie komponentowi i rozproszone
Języki i paradygmaty programowania
Technologie internetowe
41. mgr inż. Smaga Szymon informatyka Podstawy programowania
Technologie internetowe
Metody programowania
Oprogramowanie użytkowe
Cyfrowa reprezentacja dźwięku i obrazu
Analiza obrazów i sygnałów mowy
42. mgr inż. Skuratowicz Paweł informatyka Bezpieczeństwo systemów komputerowych
Zarządzanie usługami w systemach operacyjnych
Programowanie usług sieciowych
43. mgr inż. Stankiewicz Jerzy elektronika,
informatyka
Bazy danych
Oprogramowanie użytkowe
44. mgr inż. Wacnik Józef informatyka Zaawansowane technologie sieci komputerowych
Technologie sieciowe
Inżynieria systemów teleinformatycznych
45. mgr inż. Wieteska Michał informatyka Zarządzanie systemem bezpieczeństwa informatycznego
Systemy operacyjne
Zarządzanie usługami w systemach operacyjnych
46. mgr inż. Zegarowski Tadeusz elektrotechnika
informatyka
Algebra liniowa z geometrią analityczną
Metody probabilistyczne i statystyka
Analiza matematyczna
47. mgr Drażba Kazimierz fizyka Podstawy fizyki
48. inż. Boniecki Maciej informatyka Koło naukowe miłośników algorytmów
49. Speranza Grzegorz informatyka Koło naukowe miłośników algorytmów
50. mgr Hordejuk Katarzyna filologia angielska Język angielski
51. mgr Stempak Natalia filologia angielska Język angielski
52. mgr Szewczyk Kinga filologia angielska Język angielski
53. mgr Papros Karolina filologia angielska Język angielski
54. mgr Tkacz Aleksandra filologia angielska Język angielski
55. mgr Turek Anna filologia angielska Język angielski
56. mgr Buczyński Paweł prawo Prawne aspekty informatyki
57. mgr Cieślak Ewa ekonomia pracy,
polityka społeczna
Podstawy przedsiębiorczości
Etyka zawodu
58. mgr Gaworski Artur kultura fizyczna Wychowanie fizyczne
59. mgr Przybysz Michał zarządzanie zasobami informacyjnymi
turystyka i rekreacja
Staże zawodowe

 

Konferencja Programowa WWSI, Olsztyn 2013

 

Kadra dydaktyczno – naukowa uczelni, seminarium szkoleniowe w Krakowie

Boniecki Maciej

inż. Maciej Boniecki

Inż. Maciej Boniecki - tytuł inżyniera uzyskany w 2010 roku w WWSI, specjalizacja inżynieria oprogramowania

Były reprezentant uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym oraz w ACM Central European Programming Contest, obecnie trener reprezentacji WWSI.

Organizator AlgoLigi, Mistrzostw Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w Programowaniu, Zawodów IT Szkoły w Programowaniu, WWSI Open oraz Wiosennych Zawodów Programistycznych.

Laureat stypendium naukowego II i III stopnia oraz stypendium specjalnego za działalność na uczelni.

W 2007 r. pracował jako redaktor serwisu internetowego CHIP Online. W latach 2011 - 2015 pracował jako programista w Getin Noble Bank, obecnie Scrum Masterem w tej firmie. Oprócz tego w ramach wolontariatu udział w zamkniętych technicznych beta testach oprogramowania firm Microsoft oraz Symantec m.in. Windows Vista, Windows 7.

Współautor artykułu „Wprowadzenie w rozwiązywanie konkursowych zadań programistycznych” (Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Zeszyt 3/2009).

Cieślak Ewa

mgr Ewa Cieślak

ecieslak@poczta.wwsi.edu.pl

mgr Ewa Cieślak – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, w roku 1993 uzyskała tytuł magistra. W roku 1992 uzyskała Certyfikat Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z zagranicą – egzamin resortowy z języka angielskiego. W 2003r. ukończyła Studia Podyplomowe - Informatyka dla nauczycieli (Wydz. Matematyki i Informatyki UW).

W latach 2000-2003 wykonywała prace związane z rynkiem pracy, w ramach których przeprowadzona została ankieta, dotycząca nomadyczności i mobilności zawodowej. Na podstawie jej wyników powstał artykuł pt: „Czy warto dziś inwestować w wiedzę, by rynek pracy stanął przed nami otworem? oraz referat i prezentacja pt: „Zatrudnienie i praca w gospodarce opartej na wiedzy” (przedstawione podczas konferencji naukowej w 2003r.).

W latach 1993-1995 była uczestnikiem projektu Know-how (we współpracy z przedstawicielami wydziału edukacji w Anglii). 2001-2003 r. była wykładowcą w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Od 2006 r. do chwili obecnej jest wicedyrektorem i nauczycielem informatyki w Gimnazjum.

Mgr Ewa Cieślak jest laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Otwocka za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (2008r., 2012r., 2015r.).

Chaładyniak Dariusz

dr inż. Dariusz Chaładyniak

dchalad@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Dariusz Chaładyniak - doktor nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność – geoinformatyka, stopień naukowy nadany w 2002 r.

Specjalizuje się w zakresie budowy i działania współczesnych systemów i sieci teleinformatycznych, bezpieczeństwa sieciowego oraz metod przetwarzania równoległego i rozproszonego. W obszarze zainteresowań dr Chaładyniaka leżą ponadto zagadnienia optymalizacji protokołów transmisji danych oraz architektury systemów komputerowych. Swoje publikacje prezentuje na konferencjach zagranicznych i krajowych.

Chojnacki Andrzej

dr hab. inż. prof. WWSI Andrzej Chojnacki

achojnacki@poczta.wwsi.edu.pl

dr hab. inż. prof. WWSI – magister inżynier cybernetyk – Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, tytuł zawodowy uzyskał w 1970 r., doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka, stopień naukowy nadany w 1977 r., doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka i robotyka, specjalność – inżynieria systemów, stopień naukowy nadany w 1987 r.

Specjalizuje się w szeroko rozumianych badaniach operacyjnych, a zwłaszcza w zagadnieniach: modelowanie matematyczne, planowanie i symulacja działań, organizacja ruchu w systemach transportowych, grafika komputerowa w zastosowaniach, teoria modelowania matematycznego w badaniach operacyjnych, analiza systemów logistycznych, teoria sieci pojemnościowych.

Jest autorem 61 prac opublikowanych. Kierował wieloma pracami naukowymi w tym finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych. Jest promotorem czterech obronionych rozpraw doktorskich w dyscyplinie naukowej informatyka. Był członkiem Komitetu Transportu PAN oraz Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Był jednym z założycieli Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych i wieloletnim zastępcą jej przewodniczącego.

dr inż. Ewa Figielska

efigielska@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Ewa Figielska – doktor nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki, tytuł nadany w 2002 r.

Specjalizuje się w projektowaniu, implementacji oraz ocenie algorytmów rozwiązywania trudnych zagadnień optymalizacji dyskretnej, występujących w praktyce w systemach komputerowych i przemysłowych. Publikacje dr Figielskiej obejmowały m.in. rozwijanie algorytmów ewolucyjnych dla uczenia ukrytych modeli Markowa stosowanych w systemach rozpoznawania mowy oraz projektowanie, implementację oraz ocenę jakości i efektywności algorytmów heurystycznych opartych na metodach ewolucyjnych, algorytmach tabu search, algorytmach symulowanego wyżarzania oraz regułach priorytetowych.

Figat Paweł

dr inż. Paweł Figat

pfigat@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Paweł Figat - doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, specjalność – systemy wspomagania decyzji, stopień naukowy nadany w 2007 r.

W obszarze zainteresowań dr Figata leżą zagadnienia związane z tematyką komputerowego wspomagania decyzji. Pozostała działalność skupia się wokół zajęć dydaktycznych w tematyce związanej z projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania, generatorami aplikacji, metodami numerycznymi, teorii algorytmów, struktur danych i złożoności oraz systemami zarządzania bazami danych.

Wiedzę teoretyczną uzupełniał doświadczeniem nabytym podczas pracy w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym na stanowisku kierownika Zespołu Informatyki i Bazy Danych.

Galwas Bogdan

prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas

bgalwas@poczta.wwsi.edu.pl

prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas – doktor nauk technicznych, stopień naukowy nadany w 1969 r., doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektroniki mikrofalowej, stopień naukowy nadany w 1976 r., tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych nadany w 1986 r.

Prof. Bogdan Galwas swoją aktywność naukową w obszarze Informatyki koncentruje na opracowywaniu metod i narzędzi informatyki wspomagających proces edukacji. Szczegółowe cele obejmują m.in.: opracowanie narzędzi platformy edukacyjnej wspomagającej proces dydaktyczny studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, opracowanie narzędzi informatycznych wykorzystywanych w nowych formach podręczników elektronicznych, opracowanie oprogramowania wykorzystywanego w egzaminowaniu i sprawdzaniu postępów kształcenia na odległość.

Twórca Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO oraz modelu kształcenia przez Internet SPRINT, inicjator cyklu konferencji „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”.

Dorobek edukacyjny prof. Bogdana Galwasa to ponad 150 artykułów i komunikatów naukowych z elektroniki i fotoniki mikrofalowej, 70 artykułów i referatów zaproszonych z zakresu metodyki i technik e-edukacji, 9 monografii i podręczników oraz 9 patentów.

Jest członkiem Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk (od 2009 roku pełni funkcję sekretarza naukowego) oraz założycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej (PTNEI), od 2008 roku Prezesem Zarządu Towarzystwa.

W 2010 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego.

Gniazdowski Zenon

dr hab. inż. prof. WWSI Zenon Gniazdowski

zgniazdowski@ wwsi.edu.pl

dr hab. inż. prof. WWSI Zenon Gniazdowski – doktor nauk technicznych, stopień naukowy nadany w 1991 r., doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektroniki, stopień naukowy nadany w 2006 r.

Do 2010 r. zajmował się wykorzystaniem technik i narzędzi informatycznych opartych głównie o metodę elementu skończonego, służących do modelowania zjawisk fizycznych i optymalizacji konstrukcji mikro- i nano-przyrządów.

Obecnie specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru eksploracji danych, takich jak geometryczna interpretacja niektórych statystyk, anizotropia danych oraz redukcja wymiaru w metodzie składowych głównych.

Grabowski Michal

dr hab. inż. prof. WWSI Michał Grabowski

mgrabowski@poczta.wwsi.edu.pl

dr hab. inż. prof. WWSI Michał Grabowski – doktor nauk matematycznych, stopień naukowy nadany w 1975 r., doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie informatyki, stopień naukowy nadany w 1993 r.

Zainteresowania naukowe prof. Michała Grabowskiego dotyczą teorii systemów uczących się (machine learning’u) i algorytmów klasyfikacji. Jego obecne badania koncentrują się na wsparciu, jakie niektórym algorytmom machine learning’u dają metryki i funkcje podobieństwa na danych będących kombinacjami danych ciągłych i dyskretnych.

Hordejuk Katarzyna

mgr Katarzyna Hordejuk

khordejuk@wwsi.edu.pl

mgr Katarzyna Hordejuk – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Neofilologii Instytut Anglistyki, magister kulturoznawstwa amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego Ośrodka Studiów Amerykańskich oraz absolwentka socjologicznych studiów doktoranckich Polskiej Akademii Nauk Instytut Filozofii i Socjologii, Szkoły Nauk Społecznych.

Zainteresowania badawcze mgr Katarzyny Hordejuk to komiks, historia mediów.

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wszechnicy Polskiej.

Jej publikacje można odnaleźć w periodykach: Czas Kultury, Kultura Współczesna, Recycling Idei, Zadra, Comix Grrrlz

Iwanowski Marcin

mgr inż. Marcin Iwanowski

miwanowski@poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Marcin Iwanowski – od 2010 roku magister inżynier Informatyki, absolwent Politechniki Białostockiej.

Starszy Programista SharePoint w F. Hoffmann-La Roche (poprzez 7N). Aktywny trener współpracujący z największymi ośrodkami edukacyjnymi w Polsce.

Od 2011 roku Microsoft Most Valuable Professional w kategorii Windows Platform Development. Redaktor portalu CodeGuru.pl. Prelegent wielu wydarzeń ogólnopolskich oraz spotkań społeczności .NET. Były lider "Białostockiej Grupy .NET" a wcześniej największej w Polsce akademickiej grupy "Grupa .NET Politechniki Białostockiej".

dr inż. Robert Janowski

rjanowski@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Robert Janowski – doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji, stopień naukowy nadany w 2008 r.

Działalność naukowa dr Janowskiego skupia się na zagadnieniach związanych z systemami mobilnymi, głównie z opisem architektury lub modeli symulacyjnych. Aktywności w obszarze symulacyjnego badania mechanizmów i algorytmów stosowanych w technologiach sieciowych, związane były z tworzeniem oprogramowania symulacyjnego, szczególnie na otwarta platformę symulacyjną ns-2 powszechnie stosowaną w środowisku akademickim i naukowym. Przedmiotem prac naukowych w tym obszarze były stworzone przez dr Janowskiego oprogramowanie lub wyniki badań przeprowadzonych z jego wykorzystaniem.

Kopciał Piotr

dr inż. Piotr Kopciał

pkopcial@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Piotr Kopciał - doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki, stopień naukowy nadany w 2015 r.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z teleinformatyką i e-learningiem. Od 2006 r. zajmuje się problematyką i aspektami technicznymi kształcenia na odległość.

Dr inż. Piotr Kopciał jest wykładowcą w Politechnice Warszawskiej, konsultantem ds. e-learningu w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, współpracownikiem Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej, członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej PTNEI oraz członkiem IBM Professional Community.

Łabuda Waldemar

dr inż. Waldemar Labuda

w_labuda@poczta.wwsi.edu.pl

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1980). W latach 1980-1995 pracował w Instytucie Badań Systemowych PAN. Przebywał na stażach zagranicznych, między innymi w International Institute for Applied Systems Analysis IIASA (Austria, 1987), jak również w innych europejskich ośrodkach naukowych uczestnicząc w projektach naukowo-badawczych.

W 1987 r. obronił rozprawę doktorską (dyscyplina: informatyka, specjalności: analiza systemowa, modelowanie matematyczne, systemy komputerowe).

Specjalizuje się w metodykach zarządzania projektami oraz inżynierii oprogramowania. Jego pasją jest edukacja, w tym edukacja przez projekty.

Od 1995 r. związany z biznesem i projektami (kierownik zespołu/projektu). W latach 1997-1999 pełnił funkcję członka zarządu Szkoły Komputerowej Multitrade S.A. przejętej przez Prokom Software S.A. W latach 1999-2014 pracował na stanowisku dyrektora Oddziału, następnie dyrektora Biura Regionalnego Combidata Poland Sp. z o.o. (Grupa Asseco) w Warszawie. Od 2004 r. wykładowca, członek zespołu w projektach realizowanych przez WWSI.

Członek PMI® (Project Management Institute). Posiada certyfikaty zawodowe firm Microsoft, Novell, SCO, jak również PMI® i APMG Ltd.

Jest autorem publikacji z zakresu edukacji i różnych aspektów zarządzania projektami.

Madziar Krzysztof

dr inż. Krzysztof Madziar

kmadziar@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Krzysztof Madziar jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. W maju 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika.

Jego specjalizacją jest technika wielkich częstotliwości, fotonika mikrofalowa, fotonika światłowodowa i z zakresu tej tematyki prowadzi prace badawcze. Do jego zainteresowań naukowych należą w szczególności kwestie interakcji mikrofale-światło, fotoniczne techniki generacji mikrofal, technika pomiarowa w zakresie mikrofal i fal świetlnych z zakresu telekomunikacyjnego. Jest autorem 24 komunikatów konferencyjnych i artykułów zakresu fotoniki mikrofalowej, mikrofal oraz e-learningu. Jego artykuł "Fiber Bragg Gratings Based Tuning of an Optoelectronic Oscillator" został wyróżniony w konkursie dla młodych naukowców na konferencji międzynarodowej Mikon 2014.

Dr inż. Krzysztof Madziar od 2007 roku jest zatrudniony na PW, w latach 2007-2008 w Ośrodku Kształcenia na Odległość OKNO PW, od 2008 r. w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW na stanowisku asystenta, a od XI.2015 r. adiunkta. Od 2010 roku okazjonalne prowadził zajęcia w WWSI, a od października 2015 roku został prowadzącym przedmioty Podstawy Elektrotechniki, Elektroniki i Miernictwa oraz Technika Transmisji Sygnałów.

Majka Dariusz

mgr inż. Dariusz Majka

dmajka@wwsi.edu.pl

Dariusz Majka - absolwent Wydziału Cybernetyki WAT. Wykładowca w WWSI od początku jej istnienia. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej oraz prowadząc własną działalność zawodową.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z technologiami sieciowymi, bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych i sieci komputerowych, systemami operacyjnymi.

Od wielu lat kieruje działem IT w WWSI. Za realizację wybranych projektów informatycznych i dokonanych wdrożeń którymi kierował dwukrotnie (w 2010 i 2013 roku) uczelnia nominowana była do nagrody głównej konkursu Lider Informatyki organizowanego przez Computerworld.

Malinowski Tomasz

dr inż. Tomasz Malinowski

tmalin@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Tomasz Malinowski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalność – cybernetyka, stopień naukowy nadany w 1998 r.

Obszarem jego zainteresowań i badań naukowych objęte są techniki diagnostyki technicznej stosowane w sieciach komputerowych, problematyka podnoszenia efektywności wykorzystywania łączy i tras oraz inżynieria ruchu w sieciach teleinformatycznych.

Dr Tomasz Malinowski jest instruktorem Akademii Cisco przy Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki i Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Autor publikacji z zakresu badań symulacyjnych i diagnostyki sieci teleinformatycznych oraz zastosowań metod sztucznej inteligencji w zadaniach rozpoznawania obrazów i mowy.

prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak

kmanczak@poczta.wwsi.edu.pl

prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak - absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Łączności, w roku 1956 uzyskał stopień magistra inżyniera, natomiast w 1968 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł profesora uzyskał w 1973 r.

Specjalizuje się w: bazach danych, identyfikacji obiektów, komputerowych wspomaganiach decyzji oraz zastosowaniach cybernetyki.

Markus Jacek

dr inż. Jacek Markus

jmarkus@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Jacek Markus – jako absolwent SGGW w roku 2000 uzyskał stopień naukowy doktora Jest absolwentem drugiej edycji SPISZ.

Pracownik Asseco Data Systems jako certyfikowany trener i inżynier Microsoft.

Jego głównym zainteresowaniem są bazy danych i analiza danych. Zajmuje się również komunikacją w tym produktami Lync i Skype for Business. Dr Jacek Markus jest zwolennikiem synchronicznego nauczania na odległość. Zawodowo najbardziej jest dumny z projektu Efektywni50plus, o którym więcej można się dowiedzieć na stronie: http://efektywni50plus.wwsi.edu.pl

Prawdziwa Wiedza zaczyna się tam, gdzie kończą się odpowiedzi Binga.

Miszczak Robert

dr inż. Robert Miszczak

rmiszczak@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Robert Miszczak - absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności (1989) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Organizacji i Zarządzania - 1993). Stopień doktora nauk społecznych (dyscyplina nauki o obronności) w specjalności zarządzanie zasobami informacyjnymi uzyskał w Akademii Obrony Narodowej w 2006r.

Od 1993r. pracuje na stanowiskach technicznych i naukowo-dydaktycznych w Akademii Obrony Narodowej oraz Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania i Administracji (2008-2014).

Autor opracowań z zakresu przygotowania i prowadzenia zajęć z informatyki, m.in. grafiki komputerowej i technologii multimedialnych. Brał udział w pracach naukowo-badawczych w Akademii Obrony Narodowej m.in. w zakresie projektowania i programowania modeli symulacyjnych. Prowadził badania nad zastosowaniem narzędzi informatyki w zarządzaniu.

Zainteresowania naukowe dotyczą problematyki stosowania technologii multimedialnych w procesie kształcenia.

Od 2002 kierownik pracowni multimediów odpowiedzialny za realizację zadań w zakresie projektowania i tworzenia grafiki komputerowej, stosowania technik multimedialnych oraz funkcjonowania akademickiego studia telewizyjnego.

Pałka Dariusz

dr inż. Dariusz Pałka

dpalka@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Dariusz Pałka– doktor nauk wojskowych w specjalności logistyka, stopień naukowy nadany w 2010 r.

Specjalizuje się w naukach o obronności, a jego zainteresowania zawodowe są związane z systemami informatycznymi zarządzania, ewaluacją i walidacją projektów, modelami i systemami projektowania oraz metodykami zarządzania projektami.

Ponadto w obszarze zainteresowań dr Dariusza Pałki leżą Systemy analityki biznesowej w tym Business Intelligence, SharePoint, środowisko chmur obliczeniowych, modelowanie procesów biznesowych.

Papros Karolina

mgr Karolina Papros

kpapros@poczta.wwsi.edu.pl

Mgr Karolina Papros jest absolwentką Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra lingwistyki stosowanej (język angielski/język niemiecki) zdobyła w 2009 roku. Ponadto, ukończyła studia w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz brytyjskiego Lancaster University, gdzie otrzymała tytuł magistra w dziedzinie Społeczeństwa i Polityki.

Jako doktorantka, studiowała na Wydziale Socjologii Lancaster University i jest współautorką artykułu Postawy polskich parlamentarzystów wobec kwot dotyczących płci, "TOŻSAMOŚĆ, ZAUFANIE, INTEGRACJA. POLSKA I EUROPA", Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012.

Karolina Papros specjalizuje się w metodyce nauczania języka angielskiego i języka niemieckiego, oraz tłumaczeniach naukowych. Pracowała jako lektor języka angielskiego, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Akademii Obrony Narodowej. Obecnie pracuje w firmie konsultingowej.

Piwowarski Mariusz

mgr inż. Mariusz Piwowarski

mpiwowar@poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Mariusz Piwowarski – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej Wydział Elektroniki oraz Wydział Cybernetyki stopień naukowy nadany w 1997 r.

Specjalizuje się w zakresie sieci oraz systemy teleinformatyczne Instruktor CCNA oraz CCNA Security w Akademii Regionalnej CCNA.

W WWSI wykładowca z podstaw elektrotechniki oraz elektroniki i miernictwa.

Prokopow Przemysław

dr inż. Prokopow Przemysław

pprokopow@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Prokopow Przemysław –w roku 2002 r. ukończył Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie uzyskał stopień magistra, w latach 2003-2005 prowadził badania naukowe na Uniwersytecie w Tokio. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora filozofii, matematyki i informatyki w Instytucie Badań fizykochemicznych (RIKEN) w Japonii.

Od 2009 roku właściciel firmy Ayasoft (branża technologii i usług informatycznych). Od 2014 r. Project Coordinator w GMC Software Technology oraz Senior IT Project Manager w Nexio Management Ltd.

Pasjonuje się podróżami, aikido, Vinyasą, przedsiębiorczością oraz nowymi technologiami i trendami.

mgr inż. Przemysław Przybylak

p_przybylak@poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Przemysław Przybylak – specjalizuje się w elektronice oraz telekomunikacji. Jego głównym zainteresowaniem naukowym jest bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych.

dr inż. Piotr Przybyliński

pprzybylinski@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Piotr Przybyliński specjalizuje się w naukach o obronności oraz systemach komputerowych. Jego głównymi zainteresowaniami naukowymi są systemy informacji przestrzennej.

mgr Michał Przybysz

mprzybysz@wwsi.edu.pl

mgr Michał Przybysz – w roku 2006 ukończył Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki o specjalności zarządzanie zasobami informacyjnymi, w 2008 r. Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, kierunek: turystyka i rekreacja. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku marketing internetowy na Akademii Leona Koźmińskiego.

Pracownik administracyjny WWSI: Kierownik Biura Karier i Staży Zawodowych WWSI oraz Kierownik projektów szkoleniowo-edukacyjnych WWSI współfinansowanych ze środków EU. Do jego głównych zadań należą: utrzymywanie i rozwój relacji Uczelni ze środowiskiem pracodawców, jak również realizacja projektów szkoleniowo-edukacyjnych WWSI oraz pozyskiwanie środków UE do ich realizacji w ramach EFS/POWER.

Przymusiński Teodor

dr hab. inż. prof. WWSI Teodor Przymusiński

tprzymusinski@poczta.wwsi.edu.pl

dr hab. inż. prof. WWSI Teodor Przymusiński – doktor nauk matematycznych, stopień naukowy nadany w 1974 r., doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie topologii, stopień naukowy nadany w 1979 r.

Zainteresowania naukowe prof. Przymusińskiego koncentrują się wokół zagadnień deklaratywnej reprezentacji wiedzy (declarative knowledge reprezentation) w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (AI). Jest on szczególnie zainteresowany problemami związanymi z tzw. commonsense reasoning, tj. zagadnieniem odpowiedniej reprezentacji oraz automatyzacji komputerowej ludzkiego rozumowania (human reasoning). Rozwiązanie tego problemu jest jednym z podstawowych zadań AI.

Pracował jako profesor matematyki, a później informatyki, w szeregu polskich i zagranicznych instytutów naukowych i uniwersytetów, m.in. w Instytucie Matematycznym PAN, University of Toronto, University of Pittsburgh oraz University of Texas. W 1991r Profesor Przymusiński objął pozycje profesora informatyki na Uniwersytecie Kalifornijskim, gdzie miedzy innymi pracował jako Dziekan Wydziału Informatyki oraz Prezydent Komitetu Wykonawczego College of Engineering.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, a także wygłosił ponad 100 wykładów na uniwersytetach i konferencjach, z których ponad 70 odbyło się na zaproszenie organizatorów.

Ptasznik Andrzej

mgr inż. Andrzej Ptasznik

aptaszni@wwsi.edu.pl

mgr inż. Andrzej Ptasznik – ukończył wydział chemii i fizyki technicznej oraz studia podyplomowe w Wojskowej Akademii Technicznej.

Koordynator merytoryczny studium Internetowe aplikacje bazodanowe, jest wieloletnim wykładowcą akademickim, autor i współautor systemów informatycznych opartych o bazy danych. Konsultant z zakresu projektowania baz i hurtowni danych.

Specjalizuje się w projektowaniu systemów opartych o bazy danych, w analizie i projektowaniu relacyjnych baz danych oraz hurtowni danych. Posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z programowaniem w języku T-SQL.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i koordynowaniu projektów informatycznych w zakresie baz danych i integracji systemów. Jest nauczycielem akademickim o bardzo dużym doświadczeniu dydaktycznym.

Pyzik Wiesław

mgr inz. Wiesław Pyzik

w_pyzik@poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Wiesław Pyzik – absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, tytuł magister inżynier uzyskał w 1999 r. Ukończył również studia podyplomowe w roku 2002 na Politechnice Poznańskiej, specjalizacja: Sieci Komputerowe.

Jego specjalizacją są sieci komputerowe, systemy operacyjne oraz inżynieria systemów teleinformatycznych. Instruktor w Akademii Sieci Cisco przy WWSI w Warszawie, posiada uprawnienia Cisco Certified Academy Instructor w zakresie programów CCNA i CCNA Security.

Obecnie Szef Oddziału Zarządzania Usługami Teleinformatycznymi.

Posiadane certyfikacje branżowe: Cisco Certified Network Associate, Cisco Certified Network Associate Security, Foundation Certificate in IT Service Management version 3 (ITIL Foundation), Prince2 Registered Practitioner;

Obszary zainteresowań mgr inż. Wiesława Pyzika systemy i sieci teleinformatyczne, inżynieria sieci teleinformatycznych oraz systemy wysokiej dostępności.

Zainteresowania: muzyka, film, fotografia

Rosiek Zbigniew

mgr inż. Zbigniew Rosiek

zrosiek@poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Zbigniew Rosiek – magister inżynier Informatyki w specjalności Projektowanie i Eksploatacja Systemów Informatycznych, stopień naukowy nadany w 1978 r.

Specjalizuje się w projektowaniu i eksploatacji systemów informatycznych. Zawodowo przez wiele lat związany z Centrum Automatyzacji Obrony Powietrznej/Sił Powietrznych, gdzie pełnił funkcję Kierownika Zakładu Projektowo Programowego/ z-ca Komendanta ds. projektowo-programowych.

Różanowski Krzysztof

dr inż. Krzysztof Różanowski

krozan@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Krzysztof Różanowski – doktor nauk technicznych

Ekspert w zakresie opracowywania i wdrażania nowoczesnych technologii, systemów komputerowych, a także analityk i projektant informatycznych systemów pomiarowych.

Pracownik naukowy prowadzący badania naukowe z zakresu optymalizacji pomiarów psychofizjologicznych z wykorzystaniem autorskich rozwiązań technologii mikrosensorycznych (bioSoc, bioSip) oraz rozwiązań metod bezkontaktowych (EMFi, elektrody sprzężone pojemnościowo, czujniki mikrofalowe, czujniki okulograficzne). Aktualnie prowadzi prace, m. in. nad opracowaniem specjalizowanej technologii BCp (BioChip), służącej do akwizycji i przetwarzania sygnałów biomedycznych, realizowanej w postaci układu scalonego w submikrometrowej technologii CMOS.

Współautor licznych rozwiązań technicznych i ich wdrożeń. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i koordynowaniu projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w ramach funduszy europejskich. Certyfikowany kierownik zarządzający projektami realizowanymi przez konsorcja naukowo-przemysłowe.

Aktywny uczestnik konferencji z zakresu technologii i systemów pomiarowych w medycynie oraz autor i współautor 80 publikacji krajowych i zagranicznych z tej dziedziny. Współautor 12 zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych oraz 26 zgłoszeń wzorów przemysłowych.

Olczyk Dariusz

mgr inż. Dariusz Olczyk

d_olczyk@poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Dariusz Olczyk - ekspert z zakresu programowania baz danych Oracle, wieloletni wykładowca akademicki, projektant oraz programista baz danych w instytucjach publicznych oraz firmach sektora prywatnego.

Konsultant m.in. w firmach GisPartner, PZU, Prudential.

Ukończył wydział cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz studia podyplomowe z zakresu baz danych na Politechnice Poznańskiej. Uczestnik wielu kursów doskonalenia zawodowego z zakresu administracji, programowania i strojenia baz danych Oracle.

Specjalizuje się w programowaniu systemów bazodanowych opartych o produkty firmy Oracle. Ekspert w dziedzinie programowania w językach Oracle SQL oraz PL/SQL. Posiadacz certyfikatów Oracle Database SQL Certified Expert (OCE) oraz Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional (OCP). Propagator wiedzy o produktach Oracle. Kilkuletni opiekun koła naukowego Technologie Oracle. Od kilku lat prowadzący w WWSI otwarte szkolenia w ramach Akademii Oracle dla początkujących i zaawansowanych programistów oraz analityków baz danych.

Uczestnik wielu komercyjnych projektów realizowanych z wykorzystaniem baz danych Oracle od wersji 7 do 12c włącznie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i koordynowaniu projektów informatycznych w zakresie baz danych i integracji systemów. Brał udział w projektach dla wielu instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ZASP – Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i innych.

Jest nauczycielem akademickim o bardzo dużym doświadczeniu dydaktycznym.

Sienkiewicz Piotr

prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

piotr_sienkiewicz@poczta.wwsi.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz, absolwent Wydziału Cybernetyki WAT, doktor nauk technicznych (WAT, 1975 r.), doktor habilitowany nauk wojskowych (Akademia Sztabu Generalnego WP, 1980 r.), profesor nadzwyczajny nauk wojskowych (1986 r.).

Jest profesorem na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, dyrektorem Instytutu Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa. Był prorektorem AON oraz WWSI, zastępcą dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON. Członek m.in. Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych (wiceprezes od 2007 r.), Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego (prezes od 1988 r.), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Kierował Ośrodkiem Badań Społeczeństwa Informacyjnego w WWSI. Był promotorem 50 rozpraw doktorskich.

Autor 15 książek i ponad 400 prac naukowych i popularnonaukowych, poświęconych cybernetyce, informatyce, analizie systemowej i inżynierii systemów, organizacji i zarządzaniu, społeczeństwu informacyjnemu i cyberbezpieczeństwu.

Uhonorowany za działalność naukowo-dydaktyczną m.in.: Nagrodą Ministra Obrony Narodowej(1983), Nagrodą Sekretarza Wydziału Nauk Technicznych PAN, I Nagrodą im. Karola Adamieckiego za najlepszą pracę w dziedzinie organizacji i kierowania, wpisem do Honorowej Księgi Wojska Polskiego, Nagrodą Ministra Obrony Narodowej za całokształt dorobku, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiada honorowe odznaczenia czeskie, ukraińskie i francuskie.

Speranza Grzegorz

Grzegorz Speranza

g.f.speranza@gmail.com

Grzegorz Speranza – student Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, od 2015 roku Junior Ruby on Rails Developer w DaftCode. Przez 4 lata pracował jako freelancer w obszarze php (oop, mvc, codeigniter framework), mysql, html(5), css(3), javascript (oop, jquery), flash, actionscript(2.0, 3.0), c++, c#.

dr inz. Szymon Supernak

ssupernak@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Szymon Supernak – specjalizuje się w geodezji i kartografii. Jego głównymi zainteresowaniami naukowymi są metody i techniki projektowania systemów informatycznych, modele i systemy projektowania oraz oprogramowanie użytkowe.

Stachowicz Marian

dr hab. inż. prof. WWSI Marian Stachowicz

mstachowicz@poczta.wwsi.edu.pl

Prof. WWSI Marian Stachowicz ukończył z studia magisterskie z wyróżnieniem w LETI w Leningradzie, stopnie naukowe doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych, uzyskał w AGH, Kraków.

Od 1988 roku wykłada na Uniwersytecie Minnesota w Minneapolis, a od 1991 roku jest laureatem fundacji Minnesota Power im. Jacka Rowe, w Duluth, gdzie zorganizował Laboratorium Sztucznej Inteligencji (LIS). Tytuł Professor Emeritus uzyskał w Uniwersytecie Minnesota w 2014 roku. Poprzednio takze zajmował szereg akademickich pozycji w Polsce, a także jako Wizytujący Profesor wykładał w Uniwersytecie Linkoping w Szwecji, Uniwersytecie Sydney w Australii, w VNU Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam oraz w kilku uniwersytetach w Chinach. Obecnie także wykłada na AGH w Krakowie.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją i sterowaniem inteligentnych systemów. Zainteresowania dydaktyczne prof. Mariana Stachowicza dotyczą również architektury komputerowej oraz zastosowania teorii zbiorów rozmytych. Otrzymał dwie nagrody od polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wprowadzenie cyfrowych zbiorów rozmytych do teorii zbiór rozmytych. Opublikował 6 książek oraz 135 artykułów w periodykach naukowych oraz w materiałach konferencyjnych. Jest wspolautorem popularnego softwaru Fuzzy Logic Package for Mathematica.

Stankiewicz Jerzy

mgr inż. Jerzy Stankiewicz

jstankie@poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Jerzy Stankiewicz – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Cybernetyki, stopień naukowy uzyskany 1 roku 1985

Specjalizuje się w projektowaniu i analizie baz danych oraz projektowaniu i modelowaniu systemów informatycznych. Brał udział w projekcie Informatyka +, prowadził również szkolenia ECDL Core w ramach projektu Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy oraz był wykładowcą w ramach Wszechnicy Popołudniowej z zagadnień związanych z Bazami Danych.

Do roku 2010 Szef Wydziału Projektowania i Programowania systemów Informatycznych Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Kierował pracami projektowo-programowymi oraz wdrożeniowymi między innymi systemów: System Zarządzania Przestrzenią Powietrzną, System Meteorologiczny Sił Powietrznych, Jednolity System zarządzania serwisami informacyjnymi instytucji Sił Powietrznych (między innymi Air Show Radom).

Mgr inż. Jerzy Stankiewicz jest autorem „Podstawowe i złożone polecenia SQL w implementacjach MS SQL Server 2008” (Zeszyty Naukowe nr 4, rok 4, 2010, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki).

Stempak Natalia

mgr Natalia Stempak

nstempak@poczta.wwsi.edu.pl

mgr Natalia Stempak – jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek - Filologia Angielska, Wydział Neofilologii. Posiada uzyskany z wyróżnieniem dyplom w 2013 roku, specjalizacja – językoznawstwo.

Specjalizuje się w nauczaniu Business English oraz English for Specific Purposes (Logistics, Veterianary Medicine, Ophthalmology, Pharmacy). Była słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii w latach: 2013-2015, specjalizacja: językoznawstwo teoretyczne

Jej zainteresowania naukowe to najnowsze teorie fonologiczne.

Od 2010 r. współpracuje ze szkołami językowymi na terenie Warszawy, od 2012 r. prowadzi zajęcia z Business English w firmach i korporacjach, prowadzi także indywidualne kursy ESP, w latach 2013-2014 prowadziła zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego dla studentów Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawaskim.

Straszak Andrzej

prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

astraszak@poczta.wwsi.edu.pl

prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak – absolwent Wydziału Maszyn Matematycznych i Cybernetyki w Moskiewskim Instytucie Energetycznym (MEI), w 1959 roku uzyskał stopień naukowy doktora.

W 1967 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1971 roku nadano mu tytuł profesora nauk technicznych.

W latach 1971 - 1973 był dyrektorem Instytutu Cybernetyki Stosowanej PAN, utworzonego z byłego Instytutu Automatyki PAN, przez zmianę nazwy. W październiku 1973 roku został powołany organizatorem i dyrektorem Instytutu Organizacji i Kierowania PAN i MNSzWiT. W latach 1976 - 1978 pracował w Międzynarodowym Instytucie Stosowanej Analizy Systemowej w Laxenburgu (Austria), gdzie kierował pionem badawczym Technika i Zarządzanie.

Od 1978 roku pracował w Instytucie Badań Systemowych PAN. W latach 1986-89 był przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Prof. Andrzej Straszak jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych ( IFORS) i jego prezesem od 1986 roku do chwili obecnej.

W 1995 roku był współorganizatorem i pierwszym dziekanem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Od 2002 roku jest dziekanem Wydziału Informatyki w Szkole Wyższej im Pawła Włodkowica w Płocku.

Opublikował ponad 200 prac naukowych.

Szewczyk Kinga

mgr Kinga Szewczyn

kszewczyk@poczta.wwsi.edu.pl

Mgr Kinga Szewczyk – jest absolwentką Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom magisterski uzyskała w 2000 roku. Ponadto w 2007 roku zdobyła z wyróżnieniem Dyplom Zarządzania Biznesem Międzynarodowym uczelni Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz francuskiej uczelni Hautes Études Commerciales HEC Paris.

Specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego z dziedziny IT i Telekomunikacji oraz szeroko pojętego biznesu, a praktyczną wiedzę w tych kierunkach szlifowała przez 10 lat pracując w firmie telekomunikacyjnej, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Była tam zaangażowana, m.in. w prace nad projektami usług telekomunikacyjnych dla klienta indywidualnego i biznesowego.

Mgr Kinga Szewczyk pasjonuje się podróżami, poznawaniem różnych kultur, dobrym kinem oraz sportem. Mówiębiegle po angielsku i francusku, a w przyszłości chciałaby nauczyć się języka włoskiego.

Tkacz Aleksandra

mgr Aleksandra Tkacz

atkacz@poczta.wwsi.edu.pl

mgr Aleksandra Tkacz - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Lingwistyki Stosowanej, specjalizacja nauczycielska i tłumaczeniowa j. angielski i j. rosyjski.

Specjalizuje się w języku specjalistycznym.

Lektor języka angielskiego, rosyjskiego (native speaker) oraz ukraińskiego (native speaker).

Posiada 10-letnie doświadczenie w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracuje z firmami z branży telekomunikacyjnej, bankowej, farmaceutycznej, hotelarskiej i FMCG. Przygotowuje do egzaminów Cambridge, TOEIC, TOEFL.

Mgr Aleksandra Tkacz jest jednocześnie tłumaczem ustnym oraz pisemnym dla muzeów, organizacji pozarządowych, klubów piłkarskich.

mgr Anna Turek

a_maguire@poczta.wwsi.edu.pl

mgr Anna Turek - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Neofilologii, filologia angielska, tytuł magistra uzyskała w 1997 r.

Nauczyciel mianowany, egzaminator maturalny z jęz. Angielskiego.

Jej główne zainteresowania to literatura angielska i metodyka nauczania języka angielskiego.

Prowadzi liczne kursy, szkolenia i warsztaty metodyczne. W 2013 r. brała udział w programie Erasmus.

Wacnik Józef

mgr inż. Józef Wacnik

j_wacnik@poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Józef Wacnik – magister inżynier w specjalności elektronika , stopień naukowy nadany w 1997 r.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z technologiami sieciowymi, inżynierią systemów teleinformatycznych oraz bezpieczeństwem systemów informacyjnych.

W swojej historii Kierownik Zakładu Zarządzania Sieciami Teleinformatycznymi, Dyrektor Departamentu Wsparcia Technicznego, Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji. Od 2008 roku zawodowo związany z Polskim Radiem S.A. w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Naczelnego Inżyniera Polskiego Radia - Dyrektora Biura Technologii i Produkcji Multimedialnej.

Wieleba Ryszard

dr inż. Ryszard Wieleba

rwieleba@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Ryszard Wieleba– doktor nauk wojskowych w dyscyplinie sztuka wojenna, specjalność – zabezpieczenie bojowe, techniczno-specjalne i tyłowe, stopień naukowy nadany w 1992 r.

Zajmuje się głównie inżynierią systemów informatycznych, dydaktyką oraz działalnością naukowo-badawczą w obszarze zastosowania technologii informatycznych w szkoleniu wojsk oraz w badaniach dotyczących obronności, takich jak: analizy systemowej pola walki i potencjału obronnego, modelowanie i symulacja procesów walki, modelowanie i prognozowanie potencjału gospodarczo-obronnego, zastosowanie modeli symulacyjnych w procesie szkolenia dowództw i sztabów, systemów wspomagania decyzji.

Pełni funkcję Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Informacji AON.

Wieteska Michał

mgr inż. Michał Mieteska

mwieteska@poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Michał Wieteska– absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Cybernetyki w specjalności systemy komputerowe, stopień naukowy nadany w 2000 r.

Bierze udział w projektach wdrożeniowych i migracyjnych z wykorzystaniem systemów serwerowych firmy Microsoft, jak również w audytach bezpieczeństwa oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prowadzi autoryzowane szkolenia z zakresu produktów serwerowych firmy Microsoft.

Jego zainteresowania naukowe krążą wokół bezpieczeństwa informacji.

Od 2007 do chwili obecnej – przeprowadzał audyty i opracowywyał dokumentację bezpieczeństwa informacji w oparciu o normę PN/ISO-IEC 27001 oraz zgodnie z wytycznymi ISACA (Cobit) w firmach z sektora: energetycznego, budowlanego, e-biznesu, medycznego i produkcyjnego.

Jednocześnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie wdrażania i utrzymywania szeroko pojętych usług informatycznych (w 2013 r. udział w projekcie migracji usługi Active i poczty elektronicznej MS Exchange w kilkudziesięciotysięcznej organizacji).

W latach 2000 - 2012 pracował w Resorcie Obrony Narodowej, gdzie obejmował stanowiska: specjalista w Wydziale Analiz, p.o. Szef Wydziału w Pionie Informatyki oraz Inżynier/Starszy inżynier.

Mgr inż. Michał Wieteska jest opiekunem Microsoft IT Academy odpowiedzialnym za propagowanie wiedzy nt. produktów firmy Microsoft oraz za kontakty i współpracę WWSI z firmą Microsoft. Jest także organizatorem i opiekunem „Akademii W2K8/W12”.

Winnicki Ireneusz

prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki

iwinnicki@poczta.wwsi.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – absolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT: doktor nauk technicznych (1983 r.), doktor habilitowany nauk technicznych (1991 r.), profesor w dziedzinie nauk technicznych (2005 r.).

Specjalizuje się w wybranych działach matematyki stosowanej ze szczególnym uwzględnieniem metod różnicowych rozwiązywania równań i układów równań nieliniowych procesów hydrodynamiki (w różnych przestrzeniach elementu skończonego), w fizyce atmosfery oraz w teledetekcji. Prowadzi prace badawcze związane z interpretacją geodezyjnych i meteorologicznych zdjęć satelitarnych; na gruncie teorii widmowych operatorów przejścia konstruuje filtry do przetwarzania obrazów cyfrowych.

Zainteresowania naukowe prof. Ireneusza Winnickiego obejmują również rozprzestrzenianie się lekkich zanieczyszczeń gazowych w przyziemnej warstwie atmosfery oraz właściwości spektralnych wybranych metod numerycznych.

Uhonorowany Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Złotym Krzyżem zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2011 roku odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor lub współautor ponad 100 artykułów i referatów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Zadrozny Wlodek

dr inż. prof. WWSI Wlodek Zadrozny

wzadrozny@poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. prof. WWSI Wlodek Zadrozny – w latach 1985 – 2012 pracował w IBM Thomas J. Watson Research Center, kierując głównie pracami naukowymi dotyczącymi aplikacji związanych z przetwarzaniem języka naturalnego. Obecnie pracuje w Carolina University w USA. Od października 2013 prof. Zadrozny jest etatowym profesorem Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Profesor Zadrożny jest współautorem ponad 40 patentów oraz 50 referatów. Ponadto jest jednym ze współtwórców super komputera Watson.

Zaikin Oleg

prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin

ozaikin@poczta.wwsi.edu.pl

prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin – tytuł profesora nauk technicznych w zakresie informatyki nadany w 1993 r., doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki, stopień naukowy nadany w 1988r., doktor nauk technicznych, stopień nadany w 1972 r.

Specjalizuje się w modelowaniu matematycznym i symulacyjnym sieci komputerowych i procesów produkcyjnych.

Profesor Oleg Zaikin ma znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne związane z opracowaniem architektury sieci teleinformatycznej dla różnych form zdalnego nauczania. Zajmował się również wdrożeniem nowoczesnej technologii wydawniczej.

Zaskórski Piotr

prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

p_zaskorski@poczta.wwsi.edu.pl

prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski – uzyskał tytuł naukowy profesora w dniu 19 lutego 2014 roku, stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze automatyzacji procesów dowodzenia w 2002 roku, a stopień doktora nauk technicznych w 1976 r. Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki WAT, gdzie ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym w 1970 roku.

Specjalizuje się w badaniach naukowych i działalności projektowo-wdrożeniowej w zakresie informatyzacji systemów zarządzania i dowodzenia. Zaprojektował i wdrożył wiele rozwiązań informatycznych w obszarze logistyki i zarządzania. Kierował licznymi zespołami badawczo-rozwojowymi w zakresie doskonalenia i rozwoju złożonych systemów technicznych. Ponadto inicjował i bezpośrednio rozwijał bazę metodologiczno-narzędziową i projektową dla wdrażania i wykorzystania SIZ klasy OLTP/OLAP. Jest autorem około czterystu opracowań i publikacji naukowych.

Prowadzi również prace koncepcyjno-wdrożeniowe na rzecz systemu oceny i zapewniania jakości kształcenia.

Wyróżniony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2012 roku Minister Obrony Narodowej uhonorował go wpisem do Honorowej Księgi Wojska Polskiego za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjno-projektowej w dziedzinie zastosowań informatyki.

Zegarowski Tadeusz

mgr inż Tadeusz Zegarowski

tzegarow@poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Tadeusz Zegarowski – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Elektrycznego, specjalność Elektrotechnika teoretyczna, stopień naukowy uzyskany w roku 1979. W roku 2008 ukończył studia podyplomowe w zakresie: Matematyka dla nauczycieli.

Specjalizuje się w algebrze liniowej i geometrii, analizie matematycznej oraz metodach probabilistycznych i statystyce. Głównym zainteresowaniem naukowym są modele matematyczne w fizyce.

W latach 1971 – 1993 pracownik Politechniki Warszawskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa , Instytut Fizyki.

Autor modułów platformy Uniwersytet Wirtualny: Matematyka, Statystyka, Arytmetyka.

Robocik WWSI