Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> IT Akademia >>> Wybrane aspekty zarządzania IT w praktyce

Wybrane aspekty zarządzania IT w praktyce

Szkolenie „Wybrane aspekty zarządzania IT w praktyce” obejmuje cykl prelekcji poświęcony wybranym tematom z życia kierownika projektu IT. Tematy obejmują w dużej mierze praktyczne zagadnienia, które można napotkać podczas kierowania projektami wdrożeniowymi  IT. Nie zabraknie też kwestii „otoczenia” projektu, czyli tego co się dzieje przed jego uruchomieniem i po zakończeniu wdrożenia.

Sylwetka prowadzącego: Krzysztof Fietkiewicz, mgr inż.,  absolwent Politechniki Warszawskiej kierunek Informatyka. Posiada ponad dwudziestoletni staż pracy w polskim oddziale Unisys, jako konsultant, projektant-programista i kierownik informatycznych projektów wdrożeniowych. Wcześniej kierownik działu informatyki w PMUT Telkom-Telmont.  Posiada praktyczną znajomość metodyki zarządzania projektami PMI/PMBoK, Certyfikaty PRINCE2 Practitioner i ITIL v3.

Forma zajęć: prelekcje przy wykorzystaniu komputerowego rzutnika do slajdów, dyskusje w grupie, przewiduję się również aktywność samych uczestników (rodzaj warsztatów). Szkolenie trwa 2 dni-16 godzin. Maksymalna liczba uczestników- 15 osób. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Adresaci: każdy zainteresowany realizacją przedsięwzięcia typu „projekt IT”. Mile widziane doświadczenie z realizacji kilku projektów i podstawowa znajomość terminologii.

Zakres merytoryczny (do pobrania)

Szkolenie odbędzie się w weekend 13-14 października*.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

  • Dla studentów WWSI- 600 zł
  • Dla absolwentów WWSI-650zł
  • Dla osób spoza WWSI-700zł

Podane ceny są cenami brutto.

Zgłoszenia: Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres: wjakubowska@wwsi.edu.pl

Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto Uczelni w nieprzekraczalnym terminie 28 września 2012 r.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy!!!

* Organizator jest uprawniony do zmiany terminu szkolenia bądź jego odwołania w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury technicznej, czy organizacyjnej, a także zdarzeń losowych. Informacja o odwołaniu szkolenia wymaga formy elektronicznej i będzie skierowana do Uczestników.

Robocik WWSI