Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> IT Akademia >>> Wszechnica Informatyczna

Wszechnica Informatyczna

Od kilku lat Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki organizuje cykl otwartych wykładów o charakterze popularnonaukowym dla wszystkich osób interesujących się szeroko rozumianą informatyką. Do potencjalnych adresatów wykładów należy zaliczyć studentów kierunków techniczno-informatycznych, absolwentów uczelni wyższych, uczniów szkół średnich planujących zdawanie egzaminu maturalnego z przedmiotu informatyka oraz inne osoby zawodowo lub hobbystycznie parające się informatyką.

 

Wszechnica Informatyczna 2012/2013 - wykłady popularnonaukowe z zakresu ICT realizowane w wybrane czwartki w godz. 17.15-18.45, w sali 207


Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładach absolwentów i  studentów WWSI oraz kandydatów na studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

 

Tytuł wykładu Wykładowca Termin realizacji wykładu
Trendy i tendencje  rozwoju technologii SQL Server mgr inż. Ptasznik Andrzej 22.11.2012
Wybrane zagadnienia budowy i działania sieci komputerowych dr inż. Dariusz Chaładyniak 13.12.2012 wykład odwołany!
Grafika komputerowa w środowisku 3D mgr inż. Daniel Jaroszewski 20.12.2012

 

Wszechnica Informatyczna 2011/2012 - zblokowane wykłady popularnonaukowe z zakresu ICT będą realizowane w wybrane czwartki w godz. 17.15-18.45, w sali 209

Nazwa bloku Tytuł wykładu Wykładowca Termin realizacji wykładu Zagadnienia
Inżynieria systemów przetwarzających w chmurze - 8 godz. Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi. Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze mgr inż. Józef Wacnik 12.01.2012 Źródła innowacji. Prawa empiryczne w informatyce. Uwarunkowania organizacyjno-biznesowe związane z przetwarzaniem informacji. Rozproszenie usług IT. Powody zainteresowania zwiększeniem zapotrzebowania na usługi związane z przesyłaniem i przetwarzaniem danych – cele do osiągnięcia. Podatność na przetwarzanie w chmurze. Jaki model integracji i świadczenia usług wybrać. Potencjalne ograniczenia. Etapy w dojściu do systemu przetwarzającego w chmurze. Model dojrzałości ICT. Efekty ekonomiczne – wnioski i rekomendacje
Platformy systemowe i aplikacyjne przetwarzające w chmurze mgr inż. Michał Wieteska 16.02.2012 W czasie wykładu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące typów chmury zbudowanej z wykorzystaniem produktów firmy Microsoft wraz z krótką ich charakterystyką. Główny nacisk zostanie położony na rozwiązania związane z chmurą prywatną. Omówiona zostanie architektura chmury prywatnej wraz z elementami planowania (Windows Server 2008 R2 SP1 - Hyper-V wraz z System Center Virtual Machine Manager oraz Virtual Machine Manager Self Service Portal).
Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. mgr inż. Andrzej Ptasznik 15.03.2012 W ramach wykładu przedstawiona zostaniecharakterystyka SQLServer Azur, czyli relacyjnej bazy danych w chmurze. Przedstawione zostaną różnice pomiędzy SQLServer a SQL Server Azur. Dodatkowo omówione zostaną zasady przechowywania danych w chmurze z wykorzystaniem Azure Storage. Na zakończenie wykładu zaprezentowane zostaną podstawy programowania aplikacji w środowisku Windows Azure.
Bezpieczeństwo systemów przetwarzających w chmurze dr inż. Krzysztof Różanowski 19.04.2012
  1. Charakterystyka metod dostarczania technologii w aspekcie bezpieczeństwa rozwiązań IT oraz budowy bezpiecznych systemów informatycznych
  2. Krajowe i europejskie ustawodawstwo normujące zasady korzystania z systemów przetwarzania w chmurze
  3. Modele systemów przetwarzania w chmurze – podstawowa terminologia
  4. Cloud w systemach infrastruktury krytycznej (bezpieczeństwo informacji, zapewnienie ciągłości działania, odpowiedzialność, ryzyko)
  5. Ogólne zagrożenia dla danych w chmurowym modelu przetwarzania danych (CMPD) oraz stosowane mechanizmy zabezpieczeń
  6. Charakterystyka dedykowanych rozwiązań CMPD
  7. Bariery, koncepcje rozwoju systemów oraz wyzwania z zakresu zabezpieczeń w środowiskach CMPD.
Bazy danych i Business Intelligence - 8 godz. Szeregowanie danych, rekurencja i inne zaawansowane techniki zapytań. mgr inż. Ptasznik Andrzej 26.04.2012 W ramach wykładu przedstawione zostanie wykorzystanie funkcji szeregujących  w realizacji zapytać. Omówione zostaną wyrażenia CTE i tworzenie zapytań rekurencyjnych z ich wykorzystaniem
Wykorzystanie przestrzennych typów danych do tworzenia raportów dr inż. Markus Jacek

31.05.2012
Zmiana terminu!

Wykład poświęcony zobrazowaniom przestrzennym realizowanym z wykorzystaniem typy geography w ramach usług Reporting Services
Data Quality Services w SQL Server 2012 mgr inż. Potasiński Paweł 17.05.2012 Wykład poświęcony będzie usłudze Data Quality Services.  Jest to nowa usługa wprowadzona w SQL Server 2012. Zastosowanie w systemach Bussiness Intelligence do  zapewnienia źródeł danych wysokiej jakości.
Walidacja danych z wykorzystaniem XML Schema Definition. mgr inż. Ptasznik Andrzej 24.05.2012 Wykład poświęcony zagadnieniom walidacji danych z wykorzystaniem dokumentów XSD. Przedstawione zostaną podstawy specyfikacji XSD oraz wykorzystanie jej w SQL Server.

 


------------------------------------------------------------------------------

Robocik WWSI