Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Szansa na atrakcyjny zawód

Szansa na atrakcyjny zawód

Zawody informatyczne od lat niezmiennie lokują się w czołówce zawodów poszukiwanych przez polski oraz zagraniczny rynek pracy. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki przygotowała ofertę studiów II stopnia (magisterskich), która absolwentom studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) umożliwia poszerzenie oraz uzyskanie nowych umiejętności w specjalnościach: systemy i sieci teleinformatyczne, informatyczne technologie zarządzania oraz zarządzanie projektami. W programie studiów magisterskich szczególny nacisk położyliśmy na kształcenie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem narzędzi oraz technologii wiodących firm teleinformatycznych: IBM, Oracle, HP, Cisco, Microsoft oraz Intel. Do udziału w tworzeniu i realizacji programów studiów zaprosiliśmy między innymi profesorów uczelni zagranicznych oraz pracowników firm z branży IT np. z Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). W ramach zajęć studenci WWSI korzystają dodatkowo z materiałów internetowych platform edukacyjnych Cisco (CCNN, Cisco Entrepreneur Institute), Microsoft IT Academy, Oracle Academic Initiative.

Studia II stopnia adresujemy do:

  1. Absolwentów studiów inżynierskich I stopnia o kierunku informatyka oraz kierunków pokrewnych.
  2. Absolwentów studiów I stopnia licencjackich o kierunku informatyka oraz informatyka i ekonometria. W ramach studiów prosimy dodatkowo o uzupełnienie brakującego wymiaru zajęć koniecznego do uzyskania dyplomu magisterskiego. Oferta dodatkowych zajęć uzupełniających jest bezpłatna.
  3. Absolwentów studiów I stopnia inżynierskich innych kierunków poza wymienionymi w pkt.1, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z programem studiów.
  4. Absolwentów studiów I stopnia licencjackich innych kierunków poza wymienionymi w pkt.2. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z programem studiów. W ramach studiów prosimy dodatkowo o uzupełnienie brakującego wymiaru zajęć koniecznego do uzyskania dyplomu magisterskiego (punkty ECTS). Oferta dodatkowych zajęć uzupełniających jest bezpłatna.

Ukończenie studiów II stopnia jest równoznaczne z uzyskaniem prestiżowego i rozpoznawalnego na rynku pracy dyplomu magistra informatyki Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Zachęcamy do podjęcia studiów od lutego 2011 na semestrze „0”. Niskie czesne, ciekawe zajęcia oraz okazja do zapoznania się z Uczelnią i podjęcia studiów w pełnym wymiarze od października 2011 to argumenty przemawiające za rozpoczęciem studiów w semestrze zimowym. Dla absolwentów studiów licencjackich udział w zajęciach semestru „0” to możliwość wspomnianego powyżej uzupełnienia wymaganej ustawowo od absolwentów studiów magisterskich liczby punktów ECTS.

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami:

Szczegółowe informacje:

BIURO REKRUTACJI
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
tel.: (0 22) 489 64 52; 489 64 00;
e-mail: rekrutacja[(at)]wwsi.edu.pl

Robocik WWSI