Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia I stopnia >>> Inżynieria sieci teleinformatycznych >>> Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności: inżynieria sieci teleinformatycznych posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • ogólnych zagadnień informatyki,
 • tworzenia i eksploatacji systemów informacji,
 • realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją,
 • budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,
 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • systemów operacyjnych,
 • sieci komputerowych,
 • baz danych,
 • programowania komputerów,
 • inżynierii oprogramowania,
 • podstaw sztucznej inteligencji,
 • grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer,
 • wykorzystywania techniki komputerowej oraz metod matematycznych i statystycznych
 • w przedsiębiorstwach i instytucjach różnej wielkości,
 • wykorzystywania techniki komputerowej i metod informatycznych do wspomagania nowych i eksploatacji istniejących technologii,
 • samodzielnego dokształcania się w oparciu o zdobytą wiedzę umiejętność samodzielnego poszerzania wiadomości w pracy zawodowej,
 • samodzielnego rozwiązywania problemów.

Ponadto absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka posiada znajomość języka angielskiego umożliwiającą sprawne korzystanie z dokumentacji, oprogramowania i sprzętu, zna podstawy przedsiębiorczości, etyczne i prawne aspekty wykonywanego zawodu oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dla specjalności inżynieria sieci teleinformatycznych ustalono rozszerzenie kompetencji zawodowych w zakresie:

 • zasad działania, budowy oraz projektowania lokalnych sieci komputerowych (LAN),
 • sposobów łączenia sieci LAN z sieciami rozległymi (WAN),
 • zasad działania i projektowania bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN),
 • zarządzania sieciami teleinformatycznymi,
 • programowania usług sieciowych w systemach teleinformatycznych,
 • bezpieczeństwa danych przesyłanych w lokalnych i rozległych sieciach kablowych
 • i bezprzewodowych,
 • sposobów konfiguracji i zarządzania urządzeniami dostępowymi sieci LAN do Internetu,
 • ataków na sieci lokalne oraz sposobów obrony przed nimi,
 • projektowania bezpiecznych sieci LAN i WLAN przy wykorzystaniu komputerów-bastionów i zapór ogniowych (firewall),
 • mechanizmów szyfrowania danych przesyłanych w sieciach komputerowych,
 • podstaw administracji systemami operacyjnymi Windows Server 2003 oraz Unix/Linux.
Robocik WWSI