Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Ustalono następujące zakresy rozszerzenia kompetencji zawodowych dla specjalności Inżynieria grafiki komputerowej:

 • Przygotowanie absolwentów do pracy w firmach wytwarzających lub korzystających z oprogramowania operującego na danych multimedialnych, (np. firmy reklamowe, studia filmowe i dźwiękowe)

Studia zawodowe na kierunku INFORMATYKA mają zapewnić przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie informatyka – w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie itp.), administracji państwowej i terenowej, różnego rodzaju firmach usługowych (np. handel, Internet) - na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności dotyczących efektywnych zastosowań metod oraz technicznych i programowych środków informatyki. Absolwent powinien znaleźć zatrudnienie w wyżej wymienionych obszarach zastosowań informatyki. Dlatego też, w programie studiów dużą uwagę przywiązuje się do tych dziedzin informatyki, które obecnie najczęściej wykorzystuje się w praktyce lub dopiero się rozwijają (np. inżynieria oprogramowania, bazy danych, technologie sieciowe, technologie teleinformatyczne, inżynieria multimediów, inżynieria internetu). Jednocześnie przyjęto założenie, że absolwent będzie przygotowany zarówno do pracy zespołowej (np. członek zespołu projektowego), jak i samodzielnego rozwiązywania problemów (np. zarządzanie grupą programistów) oraz zarządzania małą firmą informatyczną.

Ponadto, przy opracowaniu sylwetki zawodowej absolwenta kierunku INFORMATYKA zostały uwzględnione założenia zawarte w standardach nauczania Ministra Edukacji i Nauki:

„Absolwent zawodowych studiów informatycznych powinien wykazywać się:

 • umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją
 • umiejętnością administrowania systemami informatycznymi średniej wielkości
 • umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i umiejętnością programowania
 • przygotowaniem z zakresu podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej”
 • Ponadto położono nacisk na:
 • umiejętność samodzielnego poszerzania wiadomości w pracy zawodowej,
 • umiejętność pracy zespołowej, w tym rozumienie procesów i procedur związanych
 • z wykonywaniem zawodu,
 • dobrą znajomość języka angielskiego,
 • praktykę zawodową,
 • etyczne i prawne aspekty wykonywanego zawodu."

Tak, więc absolwent kierunku INFORMATYKA będzie posiadał – obok wiedzy objętej programem studiów - umiejętności pozwalające mu na samodzielne poszukiwanie rozwiązań, co w zmieniających się warunkach gospodarki oraz dynamicznego rozwoju informatyki pozwoli mu szybko dostosować się do rynku technologii informatycznej.

Robocik WWSI