Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia II stopnia >>> Informatyczne technologie zarządzania >>> Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Informatyczne technologie zarządzania będzie przygotowany do projektowania, wyboru, wdrażania i eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania, a także do pracy na stanowiskach specjalistów w zakresie projektowania oraz wdrażania i administrowania systemami baz danych i systemami analityczno-ocenowymi, a także na stanowiskach asystentów/doradców, menedżerów firm w zakresie formułowania i weryfikacji wymagań użytkownika w obszarze zastosowań informatyki.

Absolwent tej specjalności powinien znaleźć zatrudnienie w wyżej wymienionych obszarach zastosowań informatyki. Dlatego też, w programie studiów dużą uwagę przywiązuje się do tych dziedzin informatyki, które obecnie najczęściej wykorzystuje się w praktyce lub dopiero się rozwijają, a w tym organizowanie zasobów danych w przedsiębiorstwie i administrowanie bazami danych z wykorzystaniem modeli rozproszonych i technologii sieciowych. Ważnym elementem wiedzy staje się gromadzenie danych i ich odpowiednia organizacja w celu prowadzenia analiz biznesowych z wykorzystaniem modeli analitycznych i organizacji hurtowni danych. Istotną staje się umiejętność wspomagania procesów podejmowania decyzji menedżerskich poprzez organizację danych historycznych oraz ich odpowiednią eksplorację i agregację.

Absolwent będzie przygotowany do doradztwa w zakresie formułowania i weryfikacji wymagań użytkownika w zakresie potrzeb użytkownika systemów informatycznych. Wybór rozwiązań standardowych oraz określanie wymagań i ograniczeń adaptacyjnych dla aplikacji z obszaru systemów klasy MRP/ERP. Absolwent specjalności Informatyczne technologie zarządzania powinien być również gotowy do opracowania SIWZ jako podstawy pozyskiwania rozwiązań zamawianych w otoczeniu danej organizacji. Wynika z tego potrzeba umiejętności monitorowania procesów wytwarzania i wdrażania rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym z ramienia organów zarządzających firmą. Ponadto absolwent będzie przygotowany zarówno do pracy zespołowej jako administrator określonego systemu wspomagającego pracę firmy oraz do samodzielnego rozwiązywania problemów inicjujących przedsięwzięcia informatyzacji w wybranych obszarach działalności firmy. Całość przygotowania absolwenta tej specjalności może promować go również do zarządzania małą firmą informatyczną.

Robocik WWSI