Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia II stopnia >>> Systemy i sieci teleinformatyczne >>> Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Wiedza specjalistyczna i umiejętności z zakresu specjalności Systemy teleinformatyczne powinny pozwalać na rozwiązywanie różnych problemów za pomocą nowoczesnych środków informatycznych w szerokim spektrum zastosowań technicznych. W szczególności absolwent tej specjalności powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zasad działania, budowy oraz projektowania lokalnych sieci komputerowych (LAN),
 • sposobów łączenia sieci LAN z sieciami rozległymi (WAN),
 • zasad działania i projektowania bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN),
 • zarządzania sieciami teleinformatycznymi,
 • programowania usług sieciowych w systemach teleinformatycznych,
 • bezpieczeństwa danych przesyłanych w lokalnych i rozległych sieciach kablowych i bezprzewodowych,
 • sposobów konfiguracji i zarządzania urządzeniami dostępowymi sieci LAN do Internetu,
 • ataków na sieci lokalne oraz sposobów obrony przed nimi,
 • projektowania bezpiecznych sieci LAN i WLAN przy wykorzystaniu komputerów-bastionów i zapór ogniowych (firewall),
 • mechanizmów szyfrowania danych przesyłanych w sieciach komputerowych,
 • podstaw administracji systemami operacyjnymi Windows Server 2003 oraz Unix/Linux.

Absolwent studiów tej specjalności wyposażony w specjalistyczną wiedzę, powinien znaleźć pracę w instytucjach, w których istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie projektowania, administrowania i zarządzania sieciami teleinformatycznymi. Ponadto absolwent może podjąć pracę w firmach produkujących sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także w różnego rodzaju firmach przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Robocik WWSI