Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia I stopnia >>> Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych >>> Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności: inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • ogólnych zagadnień informatyki,
 • tworzenia i eksploatacji systemów informacji,
 • realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją,
 • budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,
 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • systemów operacyjnych,
 • sieci komputerowych,
 • baz danych,
 • programowania komputerów,
 • inżynierii oprogramowania,
 • podstaw sztucznej inteligencji,
 • grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer,
 • wykorzystywania techniki komputerowej oraz metod matematycznych i statystycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach różnej wielkości,
 • wykorzystywania techniki komputerowej i metod informatycznych do wspomagania nowych i eksploatacji istniejących technologii,
 • samodzielnego dokształcania się w oparciu o zdobytą wiedzę,
 • umiejętność samodzielnego poszerzania wiadomości w pracy zawodowej,
 • samodzielnego rozwiązywania problemów.

Ponadto absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka posiada znajomość języka angielskiego umożliwiającą sprawne korzystanie z dokumentacji, oprogramowania i sprzętu, zna podstawy przedsiębiorczości, etyczne i prawne aspekty wykonywanego zawodu oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dla specjalności inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych ustalono rozszerzenie kompetencji zawodowych w zakresie:

 • praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu zabezpieczeń i ochrony sieci teleinformatycznych,
 • praktycznego wykorzystania wiedzy o mechanizmach oceny sieci i jakości zabezpieczeń,
 • prowadzenia symulowanych ataków na infrastrukturę teleinformatyczną,
 • stosowania systemów kryptograficznych w ochronie systemów informatycznych i informacji w tych systemach,
 • stosowania w praktyce systemów technologii bezpieczeństwa komputerowego,
 • projektowania systemów technologii bezpieczeństwa komputerowego,
 • identyfikacji, modelowania i projektowania systemów poprawy bezpieczeństwa aplikacji w środowisku sieciowym,
 • projektowania aplikacji i systemów bezpieczeństwa komputerowego,
 • konfiguracji systemów wykrywania włamań,
 • zarządzania bezpieczeństwem systemów komputerowych,
 • opracowania koncepcji zabezpieczenia fizycznego infrastruktury teleinformatycznej na podstawie wymagań normatywnych w zakresie ochrony informacji i zabezpieczenia techniczno-organizacyjnego,
 • administrowania systemami komputerowymi zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji,
 • planowania audytów, przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia audytu, udziału w zespołach audytowych i poaudytowych, oraz przygotowania raportów.
Robocik WWSI