Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w działalności przedsiębiorstw >>> Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Student specjalności Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w działalności przedsiębiorstw nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa IT, w szczególności powinien być przygotowany do:

  • praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu przeciwdziałania cyberatakom oraz mechanizmów bezpieczeństwa w sieciach i systemach IT
  • praktycznego wykorzystania wiedzy o mechanizmach oceny sieci i jakości zabezpieczeń
  • prognozowania zagrożeń w systemie zarządzania cyberbezpieczeństwem organizacji
  • stosowania w praktyce systemów technologii bezpieczeństwa komputerowego
  • tworzenia i używania środowiska wirtualnego do analizy i monitorowania złośliwych aplikacji
  • obsługi incydentów w sieci Internet
  • doboru i utrzymania technologii zabezpieczeń
  • opracowania koncepcji zabezpieczenia fizycznego infrastruktury teleinformatycznej na podstawie wymagań normatywnych w zakresie ochrony informacji i zabezpieczenia techniczno-organizacyjnego
  • administrowania systemami komputerowymi zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji
Robocik WWSI