Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia podyplomowe >>> Zarządzanie Projektami Informatycznymi >>> Sylwetka absolwenta

Zapraszamy do zapoznania się z kadrą dydaktyczną realizującą program studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019:

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych w specjalności Zarządzanie Projektami IT zostaną przygotowani do pełnienia ról członków zespołów projektowych, kierowników zespołów, kierowników projektów, jak i członków Komitetów Sterujących.

Absolwenci studiów podyplomowych w specjalności Zarządzanie Projektami IT będą posiadali wiedzę w zakresie:

1.         podstawowych pojęć związanych z Zarządzaniem Projektami IT (rozumienie specyficznego słownictwa),

2.         modeli podstawowych metodyk (standardów) Zarządzania Projektami (PRINCE2®, Agile Scrum®, PMI®), jak również biblioteki dobrych praktyk ITIL® oraz  wybranych elementów Standardów Zarządzania jakością Usług, bezpieczeństwem i ciągłością ISO/IEC  20000/27001/22301,

3.         metod i technik pozyskiwania wymagań oraz analizy i projektowania systemów informatycznych (w tym analizy biznesowej),

4.         metod i technik zarządzania jakością i ryzykiem w projektach IT,

5.         metod i technik zarządzania zespołem (zespołami) projektowym i komunikacją, w tym zaangażowaniem interesariuszy w projektach IT,

6.         metod i technik zarządzania kosztami w projektach IT,

7.         narzędzi informatycznych wspomagających analizę i projektowanie systemów informatycznych, jak również narzędzi wspomagających pracę kierownika projektu,

8.         definiowania indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego w zakresie Zarządzania Projektami IT, jak również w zakresie możliwych do zdobycia certyfikacji.

 

Absolwenci studiów podyplomowych w specjalności Zarządzanie Projektami IT będą posiadali umiejętności:

1.         użycia podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu Zarządzania Projektami IT,

2.         wyboru odpowiedniej metodyki w zależności od realizowanego projektu,

3.         użycia podstawowych standardów Zarządzania Projektami IT tj. PRINCE2®, Agile Scrum®, PMI®, jak również biblioteki dobrych praktyk ITIL® oraz  Standardów Zarządzania jakością usług, bezpieczeństwem i ciągłością:ISO/IEC  20000/27001/22301,

4.         identyfikacji i wykorzystania elementów wspólnych oraz elementów różniących omówione standardy Zarządzania Projektami IT,

5.         zastosowania podstawowych metod i technik zarządzania zespołem (zespołami) projektowym i komunikacją, w tym zaangażowaniem interesariuszy w projektach IT,

6.         zastosowania podstawowych metod i technik pozyskiwania wymagań, jak również analizy i projektowania systemów informatycznych (w tym analizy biznesowej),

7.         zastosowania podstawowych metod i technik zarządzania jakością i ryzykiem w projektach IT,

8.         zastosowania podstawowych metod i technik zarządzania kosztami w projektach IT,

9.         wykorzystania wybranych narzędzi informatycznych wspomagających analizę i projektowanie systemów informatycznych oraz zarządzanie projektem IT.

 

Absolwenci studiów podyplomowych w specjalności Zarządzanie Projektami IT posiadają również:

1.         kompetencje wymagane do pełnienia roli członka zespołu projektowego, kierownika projektu oraz członka Komitetu Sterującego,

2.         kompetencje wymagane do zrozumienia konieczności ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy oraz doskonalenia swoich umiejętności w dziedzinie Zarządzania Projektami IT (uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, korzystanie z wiedzy dostępnej na portalach tematycznych, samokształcenie, e-learning), jak również w zakresie biblioteki dobrych praktyk ITIL® oraz Standardu Zarzadzania Jakością Usług ISO/IEC  20000.

Robocik WWSI