Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> Studia II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia (magisterskie)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi studia magisterskie na kierunku INFORMATYKA - 2-letnie (4-semestralne) dla absolwentów studiów inżynierskich i licencjackich o następujących specjalnościach (*):

Program studiów II stopnia (magisterskich) w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów nauczania określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zalecenia standardów akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Koncepcja kształcenia zakłada wykorzystanie w procesie kształcenia platformy e-learningowej WWSI on demand.

Studia II stopnia (magisterskie) są prowadzone w formie:

Niestacjonarnej (zaocznej) - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w piątki w godzinach 16:15 – 21:30, w soboty 8:00-20:00 i niedziele w godz. 8:00-19:00.

UWAGA: W ramach cyklu "Visiting Professors" niektóre wykłady będą odbywać się wyjątkowo w tygodniu w godzinach popołudniowych (maj).

Szczegółowe kalendarium roku akademickiego 2018/2019 będzie dostępne od 1 lipca br. na stronie: https://student.wwsi.edu.pl/terminy

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra potwierdzony dyplomem ukończenia studiów II stopnia. Studia gwarantują uzyskanie specjalistycznej wiedzy oraz przygotowują do twórczej pracy.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały tytuł inżyniera lub licencjata (również z kierunku innego niż Informatyka).

Uwaga: Absolwenci studiów licencjackich są zobowiązani do uzupełnienia przewidzianych programem różnic programowych.

W roku akademickim 2018/2019 studenci studiów II stopnia (magisterskich) mogą korzystać nieodpłatnie ze wszystkich lub wybranych elementów oferty PLUS:

 1. Produkty Microsoft (w ramach programu MSDNAA).
 2. Zajęcia w ramach Wszechnicy Informatycznej.
 3. Zajęcia Visiting Profesors – wykłady profesorów uczelni amerykańskich.
 4. Szkolenia CoRe IT – szkolenia IT oferowane przez firmy Kolegium Rektorskiego.
 5. Szkolenia prowadzone w ramach projektów unijnych.
 6. Wykłady wszechnicy online – wykłady profesorów informatyki polskich szkół wyższych realizowane dla studentów WWSI.
 7. Akademicka giełda pracy – internetowy serwis pracy dedykowany studentom i absolwentom WWSI.
 8. Konferencje Infoskop oraz Business Intelligence.
 9. Akademickie koła naukowe – Grafika 3ddot.net., koło miłośników algorytmów, WWSI Security, Technologie ORACLE
 10. Kursy prowadzone w ramach projektu Uniwersytet Wirtualny realizowane we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 11. Program IBM Skills Academy - możliwość uzyskania bez dodatkowych opłat certyfikatu IBM w ramach ścieżki mobile.
 12. Interaktywny system kształcenia zdalnego WWSI on demand - dostęp do programów, materiałów dydaktycznych oraz do wykładowców w trybie online.
 13. Udział w programie Amazon Web Services Academy - najnowsza wiedza i umiejętności praktyczne z obszaru cloud computing

Robocik WWSI