Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> Studia I stopnia (inżynierskie)

Studia I stopnia (inżynierskie)

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 będzie trwać od 17 maja do 30 września 2018

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi 3,5- letnie (7-semestralne) studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku INFORMATYKA o specjalnościach:

 • Inżynieria grafiki komputerowej (specjalność dofinansowana w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki")
 • Inżynieria oprogramowania
 • Inżynieria baz danych
 • Inżynieria sieci teleinformatycznych
 • Inżynieria Internetu
 • Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych
  (specjalność realizowana we współpracy z Naukową Akademicką Siecią Komputerową - NASK)

Program studiów I stopnia (inżynierskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów kształcenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zalecenia standardów akredytacji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Przy opracowaniu programu zostały wykorzystane informacje zawarte w raporcie Computing Curricula 2001 (CC2001), który powstał w ramach organizacji IEEE Computer Society. Zawiera on zalecenia dla programów nauczania na poziomie inżynierskim i stanowi podstawę wiedzy dla kierunku informatyka. Określa on informatykę jako dyscyplinę naukową (computer science) – z jednej strony i inżynierię komputerową (computer engineering) - z drugiej.

Studia I stopnia (inżynierskie) są prowadzone w formie:

 1. Stacjonarnej (dziennej) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00. Czwartki są dniem wolnym od zajęć dydaktycznych - przeznaczone są na obowiązkowe praktyki zawodowe. Nie dotyczy semestru "0".
 2. Niestacjonarnej (zaocznej) - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w piątki w godzinach 16:15 – 21:30, w soboty 8:00-20:00 i niedziele w godz. 8:00-19:00.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera (dyplom ukończenia studiów I stopnia).

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu maturalnego. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

W roku akademickim 2018/2019 studenci studiów I stopnia (inżynierskich) mogą korzystać nieodpłatnie ze wszystkich lub wybranych elementów oferty PLUS:

 1. Zajęcia I i II semestru Cisco Networking Academy (w ramach zajęć na I roku studiów).
 2. Produkty Microsoft (w ramach programu MSDNAA).
 3. Zajęcia w ramach Wszechnicy Informatycznej.
 4. Szkolenia CoRe IT – szkolenia IT oferowane przez firmy Kolegium Rektorskiego.
 5. Szkolenia prowadzone w ramach projektów unijnych.
 6. Wykłady wszechnicy online – wykłady profesorów informatyki polskich szkół wyższych realizowane dla studentów WWSI.
 7. Akademicka giełda pracy – internetowy serwis pracy dedykowany studentom i absolwentom WWSI.
 8. Konferencje Infoskop oraz Business Intelligence.
 9. Akademickie koła naukowe – Grafika 3ddot.net., koło miłośników algorytmów, WWSI Security, Technologie ORACLE
 10. Kursy prowadzone w ramach projektu Uniwersytet Wirtualny realizowane we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 11. Interaktywny system kształcenia zdalnego WWSI on demand - dostęp do programów, materiałów dydaktycznych oraz do wykładowców w trybie online.
 12. Udział w programie Amazon Web Services Academy - najnowsza wiedza i umiejętności praktyczne z obszaru cloud computing


ZAPRASZAMY!

Robocik WWSI