Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> Studia I stopnia (inżynierskie)

Studia I stopnia (inżynierskie)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi 3,5- letnie (7-semestralne) studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku INFORMATYKA o specjalnościach:

 • Inżynieria oprogramowania
 • Inżynieria baz danych
 • Inżynieria sieci teleinformatycznych
 • Inżynieria Internetu
 • Inżynieria grafiki komputerowej NOWOSĆ!
 • Inżynieria data science NOWOSĆ!
 • Inzynieria systemów mobilnych NOWOSĆ!
 • Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych
  (specjalność realizowana we współpracy z Naukową Akademicką Siecią Komputerową - NASK)

Program zawodowych studiów I stopnia (inżynierskich) w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów nauczania określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zalecenia standardów akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Program ten został opracowany również na podstawie Raportu Computing Curricula 2005 (CC2005) oraz raportów Software Engineering 2014 (SE2014), Computer Science 2013 (CS2013), Computer Engineering 2016 (CE2016), Cybersecurity 2017 (CSEC2017), które powstały w ramach organizacji IEEE Computer Society. Zawiera on zalecenia dla programów nauczania na poziomie inżynierskim i stanowi podstawę wiedzy dla kierunku Informatyka. Określa on informatykę jako dyscyplinę naukową (computer science)-z jednej strony i inżynierię komputerowe (computer engineering) -z drugiej. Koncepcja kształcenia zakłada wykorzystanie w procesie kształcenia platformy e-learningowej WWSI on demand.

Studia I stopnia (inżynierskie) są prowadzone w formie:

 1. Stacjonarnej (dziennej) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00. Czwartki są dniem wolnym od zajęć dydaktycznych - przeznaczone są na obowiązkowe praktyki zawodowe. Nie dotyczy semestru "0".
 2. Niestacjonarnej (zaocznej) - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w piątki w godzinach 16:15 – 21:30, w soboty 8:00-20:00 i niedziele w godz. 8:00-19:00. UWAGA! Egzaminy poprawkowe w ramach sesji poprawkowej odbywają sie w tygodniu!

Szczegółowe kalendarium roku akademickiego 2019/2020 będzie dostępne od 1 lipca br. na stronie: https://student.wwsi.edu.pl/terminy

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera potwierdzony dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu maturalnego. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

W roku akademickim 2019/2020 studenci studiów I stopnia (inżynierskich) mogą korzystać nieodpłatnie ze wszystkich lub wybranych elementów oferty PLUS:

 1. Zajęcia I i II semestru Cisco Networking Academy (w ramach zajęć na I roku studiów).
 2. Produkty Microsoft (w ramach programu DreamSpark).
 3. Szkolenia CoRe IT – szkolenia IT oferowane przez firmy Kolegium Rektorskiego.
 4. Szkolenia prowadzone w ramach projektów unijnych.
 5. Akademicka giełda pracy – internetowy serwis pracy dedykowany studentom i absolwentom WWSI.
 6. Akademickie koła naukowe – Grafika 3ddot.net., koło miłośników algorytmów, WWSI Security.
 7. Hybrydowy system kształcenia zdalnego na platformie MOODLE - dostęp do programów, materiałów dydaktycznych oraz do wykładowców w trybie online.
 8. Dostęp do zasobów CYFROWEJ UCZELNI.

ZAPRASZAMY!

Robocik WWSI