Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> IT Akademia >>> Specjalista Ochrony Danych Osobowych

Specjalista Ochrony Danych Osobowych

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na jednodniowe szkolenie „Specjalista Ochrony Danych Osobowych

Nasze doświadczenia pokazują , że w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie UE znacząco rośnie i będzie rosnąć popyt na pracowników posiadających odpowiednie kompetencje i znajomość Regulacji RODO.

Planowany termin: 23 maja 2018 w godzinach 9:00-16:00 ( z egzaminem TUV 9:00-17:00).

Program szkolenia:

Szkolenie przygotowuje osoby pracujące lub chcące podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych, które przetwarzają dane osobowe, nadzorują przetwarzanie danych osobowych w organizacji, także przygotowuje do współpracy z Inspektorem Ochrony Danych (jeśli jest powołany) w firmie. Inspektor jest jeden, specjalistów potrzeba wielu!

Program obejmuje praktyczne zagadnienia związane z wdrażaniem i stosowaniem rozwiązań i procedur związanych z ochroną danych osobowych w organizacji:

 1. Struktura i zakres obowiązywania Rozporządzenia
 2. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych:
  • Definicja danych osobowych oraz ich kategorie
  • Przetwarzanie danych, profilowanie danych.
  • Pseudonimizacja danych.
 3. Funkcje i stanowiska związane z ochroną danych osobowych
  • Administrator danych osobowych
  • Podmiot Przetwarzający
  • Inspektor ochrony danych
  • Osoba upoważniona do przetwarzania danych
 4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  • Podstawa prawna
  • Celowość i adekwatność
  • Ograniczenie czasowe
  • bezpieczeństwo przetwarzania
  • rozliczalność i przejrzystość
 5. Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu oraz inne.
 6. Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default oraz inne.
 7. Zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych oraz obowiązek informacyjny
 8. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje (kary i odszkodowania)

Omówione zostaną także role kluczowych interesariuszy oraz obszary współpracy specjalisty

z jednostkami w firmie wraz z przykładami

Cena szkolenia: wynosi 400 PLN /osoba

Dla osób, które chcą dodatkowo uzyskać certyfikat TUV Nord po pozytywnym zaliczeniu testu kompetencji cena wynosi 650 PLN/osoby razem z szkoleniem.

Prowadzący szkolenie:

Renata Podlewska - Jest akredytowanym trenerem SIAM®/VeriSM™,AgileScrum®. Posiada certyfikaty audytora wiodącego ISO 20000, Inspektora Ochrony Danych, audytora ISO27001 i 22301.

Przez większość swojej kariery zawodowej związana była z organizacją IT, w której pełniła m.in. role kierownika projektów z obszaru wdrażania systemów i procesów ITSM oraz Menadżera Procesów IT odpowiedzialnego za utrzymanie certyfikowanego na zgodność z międzynarodowym standardem ISO/IEC 20000 -1:2011 Systemu Zarządzania Usługami IT. Realizowała projekty wdrożeń Systemu Zarządzania Usługami IT w ramach łączenia organizacji IT podczas fuzji instytucji finansowych BZWBK i Kredyt Banku. W ramach systemów zarządzania usługami specjalizuje się w procesach zarządzania relacjami z biznesem oraz dostawcami IT , dla których wdrożyła autorskie rozwiązania zapewniające efektywność i zgodność procesów z obowiązującymi uregulowaniami. Pełniąc rolę menadżera procesów IT posiada duże , praktyczne doświadczeniu w zarządzaniu usługami IT oraz przeprowadzaniu audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych w zakresie międzynarodowego standardu zarządzania usługami ISO 20000 oraz standardów ciągłości bezpieczeństwa ISO22301 oraz ISO 270001.

Zgłoszenia:

Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu , proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres: wjakubowska[(at)]wwsi.edu.pl

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy!!!

Robocik WWSI