Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Badania i rozwój >>> Biblioteka >>> Rada Biblioteczna

Rada Biblioteczna

W WWSI funkcjonuje Rada Biblioteczna, w skład której wchodzą:

Przewodniczący:
dr hab. inż. Zenon Gniazdowski prof. WWSI

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz
dr inż. Ewa Figielska
dr inż. Dariusz Chaładyniak
mgr Magdalena Hornowska – kierownik Biblioteki
mgr Elżbieta Bondyra – pracownik Biblioteki

Do zadań Rady Bibliotecznej należy:

  • ustalanie zadań w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych.
  • występowanie do Rektora z wnioskami w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem systemu biblioteczno-informacyjnego.
  • rozpatrywanie wniosków, inicjatyw i opinii zgłaszanych przez Bibliotekę WWSI.
  • wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego.
Robocik WWSI