Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Program studiów

Program studiów

III. Program studiów


Lp.

Nazwa przedmiotu

Zagadnienia

Liczba godzin

1.

Podstawy baz danych i język SQL

-Podstawy projektowania baz danych.
-Język SQL
-Implementacja reguł i ograniczeń
-Definiowanie bazy danych
-Definiowanie reguł i ograniczeń
-Język SQL – DDL (Data Definition Language)
-Język  SQL – DML (Data Manipulation Language)
-Zapytania SQL
-Operatory złaczeń (INNER JOIN, OUTER JOIN, PIVOT, UNPIVOT, APPLY)
-Wyrażenia CTE
--Zapytania rekurencyjne
Widoki i widoki zmaterializowane
-Nierelacyjne typy danych

8w
16ćw

2.

Warsztaty z  podstawowych technik  analizy danych

-Realizacja  zestawień analitycznych z wykorzystaniem :

  • Microsoft Query
  • Power Query
  • PowerPivot

4w
10ćw

3.

Hurtownie danych i systemy OLAP

-wprowadzenie do zagadnień związanych z terminologią OLAP,
-model wielowymiarowy i model tabelaryczny
-projektowanie wielowymiarowych magazynów danych z zastosowaniem schematów star i snowflake,
-wielowymiarowe kostki danych 
-kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
-pulpity menadżera

4w
10ćw

4.

Administracja baz i hurtowni danych

-Zarządzanie kontami i prawami

-Zarządzanie kluczami kryptograficznymi

-Automatyczna realizacja strategii
tworzenia kopii zapasowych

-Wykorzystanie narzędzi:
Policy Menagement
Resource Governor
Change Data Capture

-Wykorzystanie dynamicznych widoków i funkcji zarządczych do realizacji zadań administracyjnych

4w
10ćw

5.

Standardy wymiany danych

-Definiowanie dokumentów XML
-Walidacja dokumentów XML (XSD)
-Podstawy technologii  XPath i XQuery
-Wykorzystanie technologii XML w relacyjnych bazach danych
-Typ danych XML
-Metody typu XML
-Formatowanie wyników zapytań do postaci XML
-Standard JSON

4w
10ćw

6.

Elementy optymalizacji  baz i hurtowni danych

-normalizacja bazy
-używanie kolumn typu XML
-analiza planu wykonania zapytań i -statystyk klienckich
-testowanie wpływu indeksów wewnętrznych i zewnętrznych na wydajność zapisu i odczytu przy różnym zagęszczeniu

-testowanie wpływu fragmentacji indeksów na wydajność zapisu i odczytu

-testowanie wpływu nieaktualnych statystyk na  wydajność zapisu i odczytu

-zarządzanie transakcjami i blokadami

 

4w
12ćw

7.

Projektowanie procesów integracji danych

-Wprowadzenie do projektowania rozwiązań ETL
-Projektowanie przepływu danych
-Projektowanie schematów przetwarzania
-Technologie wspierające procesy ET&L (MS SQL Server Integration Services)
-Optymalizacja procesów ET&L

5w
10ćw

8.

Eksploracja danych

-Wprowadzenie do problemów eksploracji danych (Data Mining)
-Metodologia procesów DM
-Projektowanie rozwiązań klasy „Business Intelligence”
-Algorytmy DM

6w
12ćw

9.

Warsztaty z zaawansowanych technik analizy danych

-Realizacja zestawień analitycznych z wykorzystaniem :

  • PowerView

 

  • PowerMap
  • Analysis toolpack

 

  • Power BI Desktop

5w
10ćw

10.

Projektowanie i implementacja procesów raportowania

-Narzędzia i technologie
wykorzystywane do tworzenia raportów
-Portale informacyjne
-Usługa Reporting Services
-Subskrypcja raportów
-Optymalizacja procesów raportowania

4w
12ćw

11.

Technologie internetowe w procesach analizy i prezentacji danych

-Struktura projektu aplikacji internetowej w ASP.NET MVC (modele i repozytoria, kontrolery, widoki oraz zawartość statyczna, testy jednostkowe)
Model:
korzystanie z ADO.NET
korzystanie z O/RM (Linq to SQL, NHibernate, Entity Framework)
LINQ to SQL
Entity Framework i scenariusze:
Database first
Model first
Code first
wzorzec Repository
korzystanie z Data Annotations
Kontroler
akcje, routing żądań
korzystanie z filtrów akcji
wzorce DI oraz IoC
Widok
pojęcie "view engine"
korzystanie z silnika ASP.NET Web Forms
korzystanie z silnika Razor
zastosowanie "unobtrusive javascript validation", JQuery i JQueryUI
Biblioteki pakietów (Library packages) oraz NuGet

Szablony T4 i scaffolding (na przykładzie mvcscaffolding)
Testy jednostkowe i "mocking"
podstawy budowy usług WWW
archtektura SOA
protokół SOAP
język WSDL
usługa UDDI
implementacja usług WWW w ASP.NET
wprowadzenie do WCF (tworzenie usługi oraz klienta)

6w
14ćw

12.

Egzamin końcowy

 

 

 

suma

 

180

Robocik WWSI