Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Technologie internetowe i bazy danych >>> Program studiów

Program studiów

Lp. Przedmiot Podstawowe zagadnienia Liczba godzin
1 Implementacja baz danych i język SQL Podstawy projektowania baz danych.
Język SQL
Implementacja reguł i ograniczeń
Definiowanie bazy danych
Definiowanie reguł i ograniczeń
Język SQL – DDL (Data Definition Language)
Język  SQL – DML (Data Manipulation Language)
Zapytania SQL
Operatory złaczeń (INNER JOIN, OUTER JOIN, PIVOT, UNPIVOT, APPLY)
Wyrażenia CTE
Zapytania rekurencyjne
Widoki i widoki zmaterializowane
Nierelacyjne typy danych
10 w.
18 lab.
2 Podstawy technologii internetowych Protokół http i https,
HTML i CSS,
JavaScript
XML a JSON
Przegląd technologii i kierunki ich rozwoju
8 w.
14 lab.
3 Projektowanie i implementacja aplikacji internetowych Struktura projektu aplikacji internetowej w ASP.NET MVC (modele i repozytoria, kontrolery, widoki oraz zawartość statyczna, testy jednostkowe)

Model:

 • korzystanie z ADO.NET
 • korzystanie z O/RM (Linq to SQL, NHibernate, Entity Framework)
 • LINQ to SQL
 • Entity Framework i scenariusze:
  • Database first
  • Model first
  • Code first
 • wzorzec Repository
 • korzystanie z Data Annotations

Kontroler:

 • akcje, routing żądań
 • korzystanie z filtrów akcji
 • wzorce DI oraz IoC

Widok:

 • pojęcie "view engine"
 • korzystanie z silnika ASP.NET Web Forms
 • korzystanie z silnika Razor
 • zastosowanie "unobtrusive javascript validation", JQuery i JQueryUI
8 w.
14 lab.
4 Usługi raportowania i integracji danych Wprowadzenie do projektowania rozwiązań ETL
Projektowanie przepływu danych
Projektowanie schematów przetwarzania
Technologie wspierające procesy ET&L (MS SQL Server Integration Services)
Optymalizacja procesów ET&L
Narzędzia i technologie
wykorzystywane do tworzenia raportów
Portale informacyjne
Usługa Reporting Services
Subskrypcja raportów
10 w.
18 lab.
5 Eksploracja danych Wprowadzenie do problemów eksploracji danych (Data Mining)
Metodologia procesów DM
Projektowanie rozwiązań klasy „Business Intelligence”
Algorytmy DM
8 w.
14 lab.
6 Technologie internetowe w procesach analizy i prezentacji danych Biblioteki pakietów (Library packages) oraz NuGet
Szablony T4 i scaffolding (na przykładzie mvcscaffolding)
Testy jednostkowe i "mocking"
6 w.
14 lab.
7 Technologie usług internetowych Podstawy budowy usług WWW
architektura SOA
protokół SOAP
język WSDL
usługa UDDI
implementacja usług WWW w ASP.NET
wprowadzenie do WCF (tworzenie usługi oraz klienta)
6 w.
14 lab.
8 Projekt zespołowy Zespołowa realizacja aplikacji według otrzymanych założeń. 4 w.
14 lab.
Robocik WWSI