Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia podyplomowe >>> Zarządzanie Projektami Informatycznymi >>> Program studiów

Program studiów


Lp.
Przedmiot Podstawowe zagadnienia Liczba godz.
1 Metodyka PRINCE2®
 1. Wprowadzenie do metodyki PRINCE2®.
 2. Model PRINCE2®, zasady, tematy, procesy, środowisko projektu.
 3. Techniki Planowania Opartego na Produktach oraz Przeglądu Jakości.
 4. Przygotowanie do egzaminu i egzamin PRINCE2® Foundation.
 5. Zarządzanie projektem informatycznym w metodyce PRINCE2® – studium przypadku.
8w
16lab
2 Metodyka Agile Scrum®
 1. Wprowadzenie do metodyki Agile Scrum®.
 2. Model Agile Scrum®, zasady, role i odpowiedzialności, fazy cyklu życia projektu, produkty.
 3. Przygotowanie projektu Agile Scrum®.
 4. Scrum vs tradycyjny proces wytwórczy.
 5. Zdarzenia i artefakty w Scrum.
 6. Komunikacja i dedykowane techniki ją wspierające.
 7. Techniki priorytetyzacji i timeboxing’u.
 8. Zarządzanie ryzykiem w projekcie Agile Scrum®.
 9. Definicja ukończenia (definition of done).
 10. Przygotowanie do egzaminu i egzamin Agile Scrum® Foundation.
 11. Zarządzanie projektem informatycznym w metodyce Agile Scrum® – studium przypadku.
8w
16lab
3 Zarządzanie Zakresem i Wymaganiami
 1. Zarządzanie zakresem – wprowadzenie.
 2. Wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne, metody pozyskiwania i opisu wymagań, techniki tworzenia specyfikacji wymagań, narzędzia wspomagające pozyskiwanie i opis wymagań. Studium przypadku.
 3. Zarządzanie wymaganiami, w tym: specyfikowanie wymagań zamawiającego na podstawie definicji problemu biznesowego, specyfikowanie wymagań systemowych z uwzględnieniem różnych aspektów projektu wytwórczego: architektura logiczna i fizyczna systemu.
 4. Tworzenie dokumentacji wymagań.
 5. Podejście agile do pozyskiwania oraz zarządzania wymaganiami.
8w
8lab
4 Analiza i Projektowanie Systemów Informatycznych
 1. Wprowadzenie, cykl życia projektu a cykl życia oprogramowania, wybrane modele cyklu życia oprogramowania.
 2. Definicja i cele fazy analizy, metodyki i notacje wykorzystywane w fazie analizy, rezultaty fazy analizy, narzędzia wspomagające analizę systemów informatycznych.
 3. Definicja i cele fazy projektowania, projektowanie dla ponownego użycia, wykorzystanie gotowych komponentów, wzorce projektowe, rezultaty fazy projektowania, narzędzia wspomagające projektowanie systemów informatycznych.
 4. Zastosowanie języka UML w analizie i projektowaniu systemów informatycznych. Modelowanie statyki, dynamiki oraz współdziałania komponentów tworzonego systemu informatycznego przy wykorzystaniu języka UML. Studia przypadków.
 5. Podejście agile do analizy i projektowania systemów informatycznych.
8w
16lab
5 Zarządzanie Ryzykiem i Jakością
 1. Pojęcie ryzyka, szansy w projektach informatycznych, modele ryzyka.
 2. Zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym – studium przypadku.
 3. Pojęcie jakości w projekcie informatycznym.
 4. Zarządzanie jakością w projekcie informatycznym - studium przypadku.
 5. Podejście agile do zarządzania ryzykiem i jakością.
8w
8lab
6 Zarządzanie Zespołem Projektowym i Komunikacją
 1. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacją w projekcie informatycznym.
 2. Narzędzia i techniki zarządzania zespołem (zespołami) w projekcie informatycznym.
 3. Przywództwo w zarządzaniu zespołem (zespołami) w projekcie informatycznym, motywowanie, techniki zarządzania konfliktem.
 4. Techniki skutecznej komunikacji w projekcie informatycznym.
 5. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie informtcznym.
 6. Podejście agile do zarządzania zespołem i komunikacją.
6w
8lab
7 Zarządzanie Kosztami
 1. Zarządzanie kosztami projektu – podstawowe pojęcia.
 2. Wybrane techniki zarządzania kosztami w projekcie informatycznym (techniki szacowania kosztów, budżetowania, kontroli kosztów) - studium przypadku.
 3. Podejście agile do zarządzania kosztami w projekcie informatycznym.
8lab
8 ITIL® - IT Infrastructure Library
 1. Podstawowe pojęcia ITIL®.
 2. Model ITIL®, główne elementy biblioteki ITIL®, cykl życia usługi.
 3. Strategia usług, projektowanie usług, przekazanie usług, eksploatacja usług oraz funkcje eksploatacji usług, ustawiczne doskonalenie usług.
 4. Przygotowanie do egzaminu i egzamin ITIL® Foundation.
 5. Zastosowanie dobrych praktyk ITIL® - studia przypadku.
8w
16lab
9 Projektowanie Usług IT na bazie Systemu Zarządzania Usługami zgodnego z wymogami Normy ISO/IEC 20000 Rodzina Norm ISO 20000:
wymagania, reguły postępowania.
System Zarządzania Usługami ISO 20000,
Procesy w Systemie Zarządzania Usługami.
Proces certyfikacji na zgodność ze Standardem ISO20000
Studium przypadku wdrożenia systemu.

Gwarancja ciągłego wzrostu jakości usług poprzez identyfikację ulepszeń, działania naprawcze oraz przeglądy i wdrażanie zmian.

Ćwiczenia oparte na studiach przypadków:
projekt usługi (zdefiniowanie potencjału, ciągłości oraz poziomu usługi),
opracowanie umowy SLA dla usługi,
wdrożenie i wprowadzenie usługi do katalogu usług,
comonitorowanie poziomu usług, raportowanie usług.
12w
10lab
10 Egzamin końcowy 8
Robocik WWSI