Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia II stopnia >>> Zarządzanie projektami >>> Plan studiów dla absolwentów uczelni licencjackich

Plan studiów dla absolwentów uczelni licencjackich

L.P. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS* Egzamin / zaliczenie Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV
W Ćw L W Ćw L W Ćw L W Ćw L
A Treści kierunkowe 76
1 Modelowanie i analiza systemów informatycznych 8 Z1, E2
2 Przetwarzanie rozproszone 4 Z1, E1
3 Zaawansowana inżynieria oprogramowania 6 Z1, E1
4 Zaawansowane projektowanie obiektowe 6 Z1, E1
5 Zaawansowane systemy baz danych 6 Z2, E2
6 Eksploracja danych 5 Z2, E2
7 Przedmiot monograficzny I: Zastosowania informatyki 4 E1
8 Przedmiot monograficzny II: Zastosowania informatyki 4 E2
9 Przedmiot monograficzny III 4 E3
10 Systemy mobilne 5 Z3, E3
11 Podstawy zarządzania 4 Z3, E4
12 Przedmiot fakultatywny I 4 E1
13 Przedmiot fakultatywny II 4 E2
14 Przedmiot fakultatywny III 4 E3
15 Przedmiot fakultatywny IV 4 E4
16 Przedmiot fakultatywny V 4 E4
B Treści specjalizacyjne 48
1 Ewaluacja i walidacja projektów 8 Z1, E2
2 Modele i systemy projektowania 6 Z2, E2
3 Metodyki zarządzania projektami 8 Z3, E3
4 Systemy symulacyjne i eksperckie w projektowaniu 6 Z4, E4
5 Seminarium dyplomowe 5 Z3, Z4
6 Praca dyplomowa 15
C Staż zawodowy specjalistyczny 2 Z4 4 tygodnie

 

Uwagi do planu studiów magisterskich

W planach studiów magisterskich oprócz konkretnie wymienionych przedmiotów występują również przedmioty fakultatywne i monograficzne - co roku dostępne w ofercie uczelni, z określoną tematyką dla danego roku akademickiego a więc student nie może założyć, że jeśli w danym roku nie będzie mógł zaliczyć interesującego go przedmiotu, to będzie mógł to zrobić w roku następnym. Przedmioty monograficzne to przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów. Przedmioty fakultatywne to przedmioty obowiązkowe dla studentów z tytułem licencjata (student powinien uzyskać z przedmiotów fakultatywnych w całym cyklu kształcenia co najmniej 20 punktów ECTS).

Rok akademicki 2012/2013

Przedmioty monograficzne

  1. prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas - Wybrane zagadnienia teleinformatyki
  2. prof. dr hab. Teodor Przymusiński, University of California, US, Mechaniczne Dowodzenie Twierdzeń - Sztuczna Inteligencja
  3. vacat

Przedmioty fakultatywne w danym roku akademickim

  1. Bazy danych (2 semestry)
  2. Technologie sieciowe (2 semestry)
  3. Techniki transmisji sygnałów
  4. Technika cyfrowa
  5. Systemy wbudowane

Robocik WWSI