Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia II stopnia >>> Informatyczne technologie zarządzania >>> Plan studiów dla absolwentów uczelni inżynierskich

Plan studiów dla absolwentów uczelni inżynierskich

L.P. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS* Egzamin / zaliczenie Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV
W Ćw L W Ćw L W Ćw L W Ćw L
A Treści kierunkowe 56
1 Modelowanie i analiza systemów informatycznych 8 Z1, E2
2 Przetwarzanie rozproszone 4 Z1, E1
3 Zaawansowana inżynieria oprogramowania 6 Z1, E1
4 Zaawansowane projektowanie obiektowe 6 Z1, E1
5 Zaawansowane systemy baz danych 6 Z2, E2
6 Eksploracja danych 5 Z2, E2
7 Przedmiot monograficzny I: Zastosowania informatyki 4 E1
8 Przedmiot monograficzny II: Zastosowania informatyki 4 E2
9 Przedmiot monograficzny III 4 E3
10 Systemy mobilne 5 Z3, E3
11 Podstawy zarządzania 4 Z3, E4
B Treści specjalizacyjne 48
1 Zarządzanie dokumentami 4 Z3, E3
2 Systemy informatyczne zarządzania 7 Z1, E2
3 Systemy sterowania 5 Z2, E3
4 Projektowanie informatycznych systemów zarządzania 6 Z3, E3
5 Zarządzanie projektami 6 Z4, E4
6 Seminarium dyplomowe 5 Z3, Z4
7 Praca dyplomowa 15 Z4
C Staż zawodowy specjalistyczny 2 Z4 4 tygodnie

 

Uwagi do planu studiów magisterskich

W planach studiów magisterskich oprócz konkretnie wymienionych przedmiotów występują również przedmioty monograficzne - co roku dostępne w ofercie uczelni, z określoną tematyką dla danego roku akademickiego a więc student nie może założyć, że jeśli w danym roku nie będzie mógł zaliczyć interesującego go przedmiotu, to będzie mógł to zrobić w roku następnym. Przedmioty monograficzne to przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów.

Rok akademicki 2012/2013

Przedmioty monograficzne

  1. prof. dr hab. inż. B. Galwas
  2. prof. Dr hab. Teodor Przymusiński, University of California, US, Mechaniczne Dowodzenie Twierdzeń
  3. vacat

Robocik WWSI