Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia II stopnia >>> Systemy i sieci teleinformatyczne >>> Plan studiów dla absolwentów uczelni inżynierskich

Plan studiów dla absolwentów uczelni inżynierskich

L.P. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS* Egzamin / zaliczenie Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV
W Ćw L W Ćw L W Ćw L W Ćw L
A Treści kierunkowe 56
1 Modelowanie i analiza systemów informatycznych 8 Z1, E2
2 Przetwarzanie rozproszone 4 Z1, E1
3 Zaawansowana inżynieria oprogramowania 6 Z1, E1
4 Zaawansowane projektowanie obiektowe 6 Z1, E1
5 Zaawansowane systemy baz danych 6 Z2, E2
6 Eksploracja danych 5 Z2, E2
7 Przedmiot monograficzny I: Zastosowania informatyki 4 E1
8 Przedmiot monograficzny II: Zastosowania informatyki 4 E2
9 Przedmiot monograficzny III 4 E3
10 Systemy mobilne 5 Z3, E3
11 Podstawy zarządzania 4 Z3, E4
B Treści specjalizacyjne 48
1 Zaawansowane technologie sieci komputerowych 5 Z2, E2
2 Zarządzanie usługami w systemach operacyjnych 6 Z3, E3
3 Systemy i sieci teleinformatyczne 5 Z1, E2
4 Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych 6 Z3, E3
5 Zarządzanie systemem bezpieczeństwa informatycznego 6 Z4, E4
6 Seminarium dyplomowe 5 Z3, Z4
7 Praca dyplomowa 15
C Staż zawodowy specjalistyczny 2 Z4 4 tygodnie

 

Uwagi do planu studiów magisterskich

W planach studiów magisterskich oprócz konkretnie wymienionych przedmiotów występują również przedmioty monograficzne - co roku dostępne w ofercie uczelni, z określoną tematyką dla danego roku akademickiego, a więc student nie może założyć, że jeśli w danym roku nie będzie mógł zaliczyć interesującego go przedmiotu, to będzie mógł to zrobić w roku następnym. Przedmioty monograficzne to przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów.

Rok akademicki 2012/2013

Przedmioty monograficzne

  1. prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas
  2. prof. dr hab. Teodor Przymusiński, University of California, US, Mechaniczne Dowodzenie Twierdzeń
  3. prof. dr hab. inż. Marian Stachowicz

Robocik WWSI