Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja 2017/2018 >>> Studia II stopnia (magisterskie) >>> Opłaty i zniżki

Opłaty i zniżki

Opłaty dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia (magisterskich) w semestrze rozpoczynającym się od października 2017:

1. Wysokość wpisowego:

studia magisterskie (II stopnia) - 500 zł 250 zł

Wypełnij>> Kwestionariusz kandydata

Zadeklarowanie rozpoczęcia studiów II stopnia (magisterskich) poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata do 15 września 2017 włącznie, uprawnia do 250 zł zniżki wpisowego.

Wypełnienie i wysłanie kwestionariusza jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na studiach w WWSI i jednocześnie nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do uczelni w przypadku nie podjęcia studiów. Dokumenty kandydata należy złożyć w biurze rekrutacji w terminie 15.05 – 15.09 2017. W przypadku nie złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia 15.09.2017 rezerwacja miejsca na studiach oraz zwolnienie z opłaty wpisowego zostają unieważnione.

2. Składka ubezpieczeniowa NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

3. Opłaty stałe i zniżki czesnego:

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego za I rok studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających studia od października 2017:

RataWysokość ratyTermin płatności
I rata 750,00 PLN w ciągu 5 dni od wydania
decyzji o przyjęciu na studia
II rata 750,00 PLN 10.IX.2017
III rata 750,00 PLN 10.X.2017
IV rata 750,00 PLN 10.XI.2017
V rata 750,00 PLN 10.XII.2017
VI rata 750,00 PLN 10.I.2018
VII rata 750,00 PLN 10.II.2018
VIII rata 750,00 PLN 10.III.2018
IX rata 750,00 PLN 10.IV.2018
X rata 750,00 PLN 10.V.2018

Kandydaci na studia magisterskie, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku informatyka – licencjackie lub studia inżynierskie na kierunkach innych niż informatyka mają ustalany indywidualny plan opłat na podstawie analizy różnic programowych


Blankiet do opłat STUDIA MAGISTERSKIE

Wszystkie opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
PEKAO S.A.
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

ZNIŻKI CZESNEGO dla kandydatów na studia magisterskie

A. 400 zł mniej czesnego

Kandydatom na I rok studiów, z tytułu realizacji do dnia 16 lipca 2017 r. kursów dostępnych na platformie Uniwersytet Wirtualny przysługuje zniżka 5 raty czesnego na I semestrze roku akademickiego 2017/2018 w wysokości 100 PLN za każdy zrealizowany kurs potwierdzony uzyskaniem certyfikatu, przygotowany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki:

4 kursy WWSI x 100 PLN = zaoszczędzisz 400 PLN !

Wszystkim studentom Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zapewnia szeroki wachlarz wsparcia finansowego w postaci stypendiów.
>> Zachęcamy do zapoznania się z ich warunkami <<

Robocik WWSI