Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> Studia I stopnia (inżynierskie) >>> Opłaty i zniżki

Opłaty i zniżki

Opłaty dla studentów pierwszego roku, studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) w semestrze rozpoczynającym się od października 2018:

1. Wysokość wpisowego:

studia inżynierskie (I stopnia) - 400 zł 200 zł

Zadeklarowanie rozpoczęcia studiów I stopnia (inżynierskich) poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata do 30 września 2018 włącznie uprawnia do 200 zł zniżki wpisowego.

Wypełnij>> Kwestionariusz kandydata

Wypełnienie i wysłanie kwestionariusza jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na studiach w WWSI i jednocześnie nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do uczelni w przypadku nie podjęcia studiów. Dokumenty kandydata należy złożyć w biurze rekrutacji w terminie 17.05 – 28.09 2018. W przypadku nie złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia 28.09.2018 rezerwacja miejsca na studiach oraz zwolnienie z opłaty wpisowego zostają unieważnione.

2. Składka ubezpieczeniowa NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

3. Opłaty stałe i zniżki czesnego:

Wszystkie specjalności:

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego za I rok studiów inżynierskich dla studentów rozpoczynających studia od października 2018 (wszystkie specjalności oprócz Grafiki komputerowej):

Rata Studia stacjonarne (dzienne) Studia niestacjonarne (zaoczne) Termin płatności
I rata 750,00 PLN 680,00 PLN w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
II rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.IX.2018
III rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.X.2018
IV rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.XI.2018
V rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.XII.2018
VI rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.I.2019
VII rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.II.2019
VIII rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.III.2019
IX rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.IV.2019
X rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.V.2019

ZNIŻKI CZESNEGO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA INŻYNIERSKIE

A. 900 zł mniej czesnego

Kandydatom na I rok studiów, którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę:
- w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75 % pkt,
- w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą,
przysługuje zniżka czesnego w I semestrze w roku akademickim 2018/2019 w wysokości 900 zł (studia dzienne) lub 800 zł (studia zaoczne).

B. 1 100 zł mniej czesnego

Kandydatom na I rok studiów, laureatom olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej przysługuje zniżka czesnego w wysokości 1100 PLN (studia dzienne) lub 1000 PLN (studia zaoczne) w I semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Zniżki z tytułu wyników matury oraz udziału w olimpiadach przedmiotowych (A oraz B) nie sumują się

Blankiet do opłat STUDIA INŻYNIERSKIE

Wszystkie opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Marka Edelmana 17
00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

Wszystkim studentom Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zapewnia szeroki wachlarz wsparcia finansowego w postaci stypendiów. >> Zachęcamy do zapoznania się z ich warunkami <<

Robocik WWSI