Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> Studia I stopnia (inżynierskie) >>> Opłaty i zniżki

Opłaty i zniżki

Opłaty dla studentów pierwszego roku, studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) w semestrze rozpoczynającym się od października 2017:

1. Wysokość wpisowego:

studia inżynierskie (I stopnia) - 400 zł

Wypełnij>> Kwestionariusz kandydata

2. Składka ubezpieczeniowa NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

3. Opłaty stałe i zniżki czesnego:

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego za I rok studiów inżynierskich dla studentów rozpoczynających studia od października 2017:

Rata Studia stacjonarne (dzienne) Studia niestacjonarne (zaoczne) Termin płatności
I rata 640,00 PLN 570,00 PLN w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
II rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.IX.2017
III rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.X.2017
IV rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.XI.2017
V rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.XII.2017
VI rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.I.2018
VII rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.II.2018
VIII rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.III.2018
IX rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.IV.2018
X rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.V.2018


Blankiet do opłat STUDIA INŻYNIERSKIE

Wszystkie opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Marka Edelmana 17
00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

Wszystkim studentom Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zapewnia szeroki wachlarz wsparcia finansowego w postaci stypendiów. >> Zachęcamy do zapoznania się z ich warunkami <<

Robocik WWSI