Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> Studia I stopnia (inżynierskie) >>> Opłaty i zniżki

Opłaty i zniżki

Opłaty dla studentów pierwszego roku, studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) w semestrze rozpoczynającym się od października 2018:

1. Wysokość wpisowego:

studia inżynierskie (I stopnia) - 400 zł 200 zł

Wypełnij>> Kwestionariusz kandydata

2. Składka ubezpieczeniowa NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

3. Opłaty stałe i zniżki czesnego:

Wszystkie specjalności:

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego za I rok studiów inżynierskich dla studentów rozpoczynających studia od października 2018 (wszystkie specjalności oprócz Grafiki komputerowej):

Rata Studia stacjonarne (dzienne) Studia niestacjonarne (zaoczne) Termin płatności
I rata 750,00 PLN 680,00 PLN w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
II rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.IX.2018
III rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.X.2018
IV rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.XI.2018
V rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.XII.2018
VI rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.I.2019
VII rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.II.2019
VIII rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.III.2019
IX rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.IV.2019
X rata 750,00 PLN 680,00 PLN 10.V.2019


Blankiet do opłat STUDIA INŻYNIERSKIE

Wszystkie opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

Wszystkim studentom Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zapewnia szeroki wachlarz wsparcia finansowego w postaci stypendiów. >> Zachęcamy do zapoznania się z ich warunkami <<

Robocik WWSI