Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> O Uczelni Test

O Uczelni Test

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest  jedyną w Polsce uczelnią, w której statutowym organem opiniodawczo – doradczym jest Kolegium Rektorskie w skład, którego wchodzą dyrektorzy generalni polskich oddziałów największych światowych firm IT: Microsoft, Hewllett – Packard, Cisco, Intel, IBM, Oracle oraz polskiej firmy Naukowa Akademicka Siec Komputerowa.
Z okazji 10 rocznicy powstania Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki gratulacje dla społeczności akademickiej w specjalnym liście skierowanym do JM Rektora złożyła Pani prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nazywając Uczelnię niezwykle aktywnym centrum kształcenia informatycznego w Polsce.
1

Inauguracja roku akademickiego w
Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki
Wykład inauguracyjny pt. „O inżynierii inaczej”, prof. Jan Madey

Informacje ogólne
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji założyciela Uczelni - Instytutu Kształcenia Zawodowego oraz decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2000 roku.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki odwołuje się do kilkudziesięcioletnich tradycji znanej i cenionej na warszawskim rynku edukacji informatycznej szkoły - Mila College.
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest jedyną w Polsce specjalistyczną uczelnią, która prowadzi wyższe studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe wyłącznie na jednym kierunku - informatyka. Poza studiami akademickimi Uczelnia prowadzi w szerokim zakresie otwarte studia informatyczne -wykłady, kursy, szkolenia, warsztaty - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla studentów i absolwentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz innych szkół wyższych oraz dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i kwalifikacji informatycznych, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia oraz stopnia znajomości informatyki.

Uczestnicy letnich warsztatów informatycznych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 2012

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki aktualnie (2012/2013) kształci się ponad tysiąc dwustu polskich i zagranicznych studentów zdobywających swoje zawodowe kompetencje z zakresu informatyki. Kompetencje te są potwierdzane dyplomami państwowymi - dyplomem inżyniera i magistra informatyka oraz dyplomem studiów podyplomowych o specjalności informatyka. Ponadto Uczelnia oferuje możliwość uzyskania cenionych na ryku pracy certyfikatów branżowych ICT: PRINCE2® Foundation, PMI®, CCNA, audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, Projektanta zabezpieczeń sieci teleinformatycznych wg ISO 27001, Menedżera Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, MCTS MCITP oraz wielu innych. W otwartych szkoleniach informatycznych organizowanych przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki uczestniczy corocznie od 5 do 7 tysięcy osób.

Poza zajęciami Studenci uczestniczą w działalności kół naukowych, w pracach samorządu studenckiego, w konkursach oraz w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki poprzez udział w programach europejskich stwarza swoim studentom możliwości uczestniczenia w międzynarodowej wymianie studentów.

Do chwili obecnej (październik 2012) dyplomy inżyniera i magistra informatyka oraz dyplomy studiów podyplomowych o specjalności informatyka sygnowane przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki uzyskało ponad 2700 absolwentów.

Uczelnia zatrudnia blisko 100 wykładowców (w tym 21 profesorów i 17 doktorów) o najwyższych kwalifikacjach, wśród nich wielu praktyków zatrudnionych w firmach branży ICT. W skład kadry profesorskiej WWSI wchodzą również wykładowcy zagraniczni z uniwersytetów amerykańskich oraz europejskich.

Uczelnia dysponuje własną nowoczesną bazą dydaktyczno – naukową. Wśród 15 laboratoriów dydaktyczno-naukowych na wyróżnienie zasługują dwa unikatowe laboratoria: dla osób niewidomych i słabo widzących oraz zdalne laboratorium komputerowych technik pomiarowych. Uczelnia dysponuje jednym z najbogatszych w Warszawie specjalistycznym księgozbiorem informatycznym liczącym ponad 10 000 woluminów oraz dostępem do światowych repozytoriów naukowych baz ……

Siedziba Uczelni mieści się w centrum Warszawy, sąsiadując bezpośrednio z pomnikami historii i tradycji miasta (Stare Miasto, Getto, Muzeum Historii Żydów Polskich) oraz współczesnymi instytucjami centrum finansowo – biznesowego stolicy.

Akademickie programy studiów
Uczelnia oferuje 18 programów akademickich na trzech poziomach kształcenia:
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi trzy i pół letnie (siedmio semestralne) studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku INFORMATYKA o następujących specjalnościach:

 1. Inżynieria oprogramowania
 2. Inżynieria baz danych
 3. Inżynieria multimediów
 4. Inżynieria sieci teleinformatycznych
 5. Inżynieria Internetu
 6. Inżynieria bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 7. Inżynieria systemów mobilnych (od 2013/2014)

Studia drugiego stopnia – magisterskie
Uczelnia prowadzi dwuletnie (cztero semestralne) studia II stopnia (magisterskie) na kierunku INFORMATYKA o następujących specjalnościach:

 1. Informatyczne technologie zarządzania
 2. Systemy i sieci teleinformatyczne
 3. Zarządzanie projektami
 4. Applied computer science

Studia podyplomowe
Uczelnia prowadzi jednoroczne (dwu semestralne) studia podyplomowe na kierunku INFORMATYKA o następujących specjalnościach:

 1. Inżynieria systemów przetwarzających w chmurze
 2. Internetowe aplikacje bazodanowe
 3. Systemy i sieci teleinformatyczne
 4. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 5. Zarządzanie projektami informatycznymi
 6. Bazy danych i business intelligence
 7. Technologie internetowe w zastosowaniach Business Intelligence
W roku akademickim 2012/2013 studenci studiów inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych mogą korzystać nieodpłatnie z wybranych lub wszystkich elementów oferty PLUS:
 1. Zajęcia I i II semestru Cisco Networking Academy (w ramach zajęć na II roku studiów).
 2. Produkty Microsoft (w ramach programu MSDNAA).
 3. Zajęcia wszechnicy popołudniowej (wybrane czwartki 17.30-19.00).
 4. Zajęcia Visiting profesor – cykle wykładów zagranicznych profesorów
 5. Szkolenia CoRe IT – szkolenia IT oferowane przez firmy Kolegium Rektorskiego.
 6. Wykłady wszechnicy online – wykłady profesorów informatyki polskich szkół wyższych
 7. realizowane dla studentów WWSI.
 8. Akademicka giełda pracy – internetowy serwis pracy dedykowany studentom i absolwentom
 9. WWSI.
 10. Konferencje Infoskop oraz Business Intelligence.
 11. Akademickie koła naukowe – Grafika 3ddot.net., koło miłośników algorytmów.

Wszystkie drogi prowadzą do … studiów informatycznych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki


Studia Otwarte
Oferta Studiów Otwartych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki – IT Akademia obejmuje ponad 50 różnorodnych form kształcenia rocznie, między innymi cykle wykładów popularnonaukowych, warsztaty informatyczne, spotkania z nauczycielami akademickimi i ekspertami branży IT, seminaria tematyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia informatyczne, letnie szkoły informatyki, programy "visiting professor", udział w zajęciach kół naukowych i konferencjach. Wszystkie formy szkoleniowe są prowadzone na różnych poziomach zaawansowania, począwszy od podstawowego, poprzez średnio zaawansowane, aż do wysoko specjalizowanych szkoleń, kończących się egzaminami certyfikacyjnymi na określone uprawnienia informatyczne.

Działalność badawczo – rozwojowa
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki od dwóch lat znajduje się w czołówce polskich niepublicznych uczelni magisterskich w rankingu innowacyjności magazynu Perspektywy (2011 – 5 miejsce w Polsce, 2012 – 14 miejsce). Uczelnia jako lider lub partner uczestniczyła i uczestniczy w realizacji wielu innowacyjnych projektów oraz programów edukacyjnych i badawczych (między innymi: Informatyka Plus - MEN, Nowoczesne studia podyplomowe – PARP, Z teorią w praktykę –MNiSW, CoRe IT Program – Kolegium rektorskie WWSI).

We wrześniu 2012 Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki znalazły się na liście czasopism punktowanych MNiSW. W ostatnich dwóch latach wykładowcy Uczelni opublikowali blisko 50 wydawnictw naukowych oraz dydaktycznych.

Relacje z otoczeniem
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest członkiem Konferencji Rektorów Polskich Zawodowych Szkół Wyższych (KRZASP), International Council for Distance Education (ICDE), European University Information Systems (EUNIS) oraz Konsorcjum Uczelni Niepublicznych (KUN).

Uczelnia uczestniczy w realizacji programów korporacyjnych Microsoft IT Academy Program, Cisco Networking Akademy Project, Cisco Entrepreneur Institute, IBM Scholars Program oraz Oracle Academic Initiative.

Uczelnia prowadzi aktualnie dwa projekty szkoleniowo – informacyjne o zasięgu ogólnopolskim:

 1. IT Szkoła – projekt skierowany do środowiska uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Polska Wszechnica Informatyczna – otwarty portal wiedzy informatycznej dla kandydatów na studia informatyczne, studentów, wykładowców oraz absolwentów informatyki.

 

Wybrane nagrody i wyróżnienia


JM Rektor WWSI (pierwszy od lewej) na spotkaniu z Królową Brytyjską Elżbietą II podczas uroczystości obchodów 50-lecia działalności Glynwr Uniwersity (Walia).

W 2006 roku Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki została wyróżniona zaproszeniem Rektora Uczelni do udziału w spotkaniu liderów edukacji informatycznej uczelni z Europy środkowo-wschodniej z szefem Microsoftu - Billem Gatesem (na zdjęciu).

Uczelnia w 2007 roku uzyskała pozytywną ocenę swojej pracy wystawioną przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz została wysoko oceniona za realizację w latach 2006-2008 cyklu studiów podyplomowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "teleinformatyka dla biznesu" Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2008 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jako jedna z nielicznych polskich uczelni niepublicznych otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku informatyka – na czas nieokreślony.


WWSI  finalistą konkursu „Lider Informatyki 2010”.

Komisja Europejska przyznała Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki Rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter – Extended) ważną do 2014 roku. W roku 2003 Rektor Uczelni wziął udział w spotkaniu z Królową Brytyjską Elżbietą II z okazji obchodów 50-lecia Glyndwr University (na zdjęciu powyżej).

W 2009 roku Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki została uhonorowana prestiżową nagrodą New@Poland 2008/09 przyznawaną przez Polski Związek Prywatnych Pracodawców Informatyki i Telekomunikacji - Lewiatan. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki została zwycięzcą w kategorii e-społeczeństwo za projekt "Polska Wszechnica Informatyczna" w uznaniu praktycznych rozwiązań w zakresie edukacji dla społeczeństwa informacyjnego.

W 2010 roku Uczelnia znalazła się w gronie finalistów XIV edycji konkursu „Lider Informatyki” organizowanego przez tygodnik managerów i informatyków Computerworld.

W roku akademickim 2010/2011 zajęliśmy pierwsze miejsce wśród polskich uczelni niepublicznych prowadzących studia podyplomowe na kierunku informatyka w rankingu Perspektyw, bardzo wysokie 8 miejsce w Polsce pod względem kryterium jakości i różnorodności oferty edukacyjnej szkół niepublicznych w rankingu Wprost, tytuły Uczelnia Liderów, Wiarygodna Szkoła oraz Najbardziej Kreatywna i Innowacyjna Polska Uczelnia.

Spotkanie liderów edukacji informatycznej uczelni wyższych z Europy środkowo-wschodniej
z Billem Gatesem, Warszawa 2006.
Na zdjęciu (pierwszy od lewej): Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Andrzej Żyławski

PRINCE2® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries
"PMI", "Project Management Institute", "PMBOK", "Project Management Body of Knowledge", "CAPM", "Certified Associate in Project Management", "PMP", "Project Management Professional" are Registered Marks of Project Management InstituteRobocik WWSI