Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> IT Akademia >>> Menadżer zarządzania relacjami z dostawcami

Menadżer zarządzania relacjami z dostawcami

(bazuje na  ISO 9001, 20000, 27001,22301,2800, SIAM®, VeriSM™, )

„..osiągnięcie trwałego sukcesu jest bardziej prawdopodobne, gdy organizacja zarządza relacjami  ze wszystkimi swoimi stronami zainteresowanymi w celu optymalizacji  ich wpływu na efekty działania a zarządzanie relacjami z dostawcami  i sieciami partnerów jest  szczególnie ważne.” ISO 9001

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na dwudniowe szkolenie „Menadżer zarządzania relacjami z dostawcami”
Dostawcy usług, w tym zwłaszcza dostawcy rozwiązań IT wspierają kluczowe systemy oraz procesy biznesowe w organizacji. Istotne jest aby efektywnie zarządzać zarówno poziomem świadczonych usług jak i  ryzykiem związanym ze współpraca z firmami zewnętrznymi. Uczestnik szkolenie nabywa kompetencji do pełnienia roli zarządzającego procesem relacji z dostawcami.

Zarządzanie relacjami z  dostawcami  to proces odpowiadający za pozyskanie wartości od dostawców oraz zapewnienie, że wszystkie kontrakty i umowy z dostawcami wspierają potrzeby organizacji i biznesu. Proces ten zapewnia,   że zarządzane jest  ryzyko związane  z  powierzaniem czynności  lub zakupem usług od firm zewnętrznych. Ciągły nadzór nad jakością dostarczanych usług gwarantuje, że  wszyscy dostawcy wypełniają swoje zobowiązania  wynikające z zawartych kontraktów/umów. Kładziony jest również nacisk na budowę i utrzymanie właściwych relacji Dostawca- Klient, które zapewniają dodatkową wartość ze współpracy z dostawcami zewnętrznymi, większą niż zwykły „nadzór” nad umową.

Program:

Zagadnienie Tematy
Cele systemowego zarządzania relacjami z dostawcami 1.Definicje
2.Strategia
3.Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie
Etapy cyklu życia  współpracy  z dostawcą 1.identyfikacja potrzeb
2.Wybór dostawcy  i certyfikacja
3.Bieżąca współpraca i zarządzanie relacjami
4.Zakończenie współpracy
Zarządzanie ryzykiem we współpracy z dostawcami 1.Definicje, proces, kryteria
2.Segmentacja
3.Koncentracja usług
4.Procesy i procedury  operacyjne
Inwentaryzacja i segmentacja dostawców 1.Sporządzenie tabeli dostawców z podziałem
na podstawie studium przypadku
Analiza ryzyka koncentracji usług 1.Przeprowadzenie analizy koncentracji usług
na podstawie studium przypadku
Proces zarządzania relacjami z dostawcami 1.Role
2.Działania (przeglądy- oceny,  zarządzanie incydentami   i sporami
3.Mierniki KPI
Role i mierniki 1.Zdefiniowanie ról i mierników dla procesu na
podstawie studium przypadku
Przykładowe standardy i praktyki wspierające 1.(ISO 9001, 20000, 27001,22301,2800,
2.SIAM®, VeriSM™, 4SRM™)

Cena szkolenia (brutto) wynosi 990 PLN /osoba z zewnątrz  (800 zł dla studentów  WWSI)

Prowadzący:

Andrzej Bartkowiak - ITIL® Expert, ITIL® Service Manager, ITIL® Practitioner, ISO/IEC 20000 Consultant/Manager. Audytor wiodący systemów zarządzania ISO/ISEC 20000, ISO 27001, ISO 14001. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych. Od 2011 właściciel B-Option (projekty, audyty, szkolenia, doradztwo IT).   Jest akredytowanym trenerem ITIL® SIAM® VeriSM™ AgileScrum®. Posiada również certyfikaty w zakresie zarządzania Projektami PRINCE2® (Practitioner) oraz Ochrony Danych Osobowch (zgodne z RODO). Osobowość Roku 2011 "Lider Wsparcia" Help Desk Institute Polska. Juror Konkursu HDI Polska "Lider Wsparcia" Współzałożyciel i członek IT Service Management Forum Polska.

Renata Podlewska - Jest akredytowanym trenerem SIAM®/VeriSM™,AgileScrum®. Posiada certyfikaty audytora wiodącego ISO 20000, Inspektora Ochrony Danych, audytora ISO27001 i 22301.

Termin szkolenia zostanie uzgodniony po zebraniu się min. 10 grupy uczestników.

Oosby chcące wziąć udział w szkoleniu prosimy o kontakt pod adresem:wjakubowska@wwsi.edu.pl

Zapraszamy!

Robocik WWSI