Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia

 

Realizacja procesu dydaktycznego, w czasie trwania studiów, jest ukierunkowana na przygotowanie absolwentów do wykorzystania najnowszych technologii w zakresie organizacji baz i hurtowni danych, rozwiazywania problemów związanych z wydajnością przetwarzania danych, wykorzystywania najnowszych rozwiązań w zakresie analizy i raportowania. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów powinny umożliwić absolwentom zrozumienie problemów związanych z organizacja przechowywania danych ze szczególnym naciskiem na zagadnienia optymalizacji procesu przetwarzania. Do podstawowych celów studiów należy podniesienie kwalifikacji  i rozszerzenie wiedzy specjalistów zajmujących się projektowaniem, administrowaniem  baz i hurtowni danych z zakresu analizy danych i technik zobrazowania ich wyników a dla specjalistów zajmujących się analityką biznesową dostarczenie wiedzy z zakresy teorii baz i hurtowni danych zasad ich projektowania oraz technik przetwarzania danych.

Dodatkowe cele to:

a)    zapoznanie z najnowszymi  rozszerzeniami technologii Systemów Zarządzania Bazami Danych,

b)    zapoznanie z problemami wydajności przetwarzania i sposobami jej usprawniania,

c)    zapoznanie ze standardami wymiany danych i metodami ich przetwarzania,

d)    zapoznanie z problematyką systemów Big Data.

Robocik WWSI