Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Komunikat w sprawie zakończenia rekrutacji

Komunikat w sprawie zakończenia rekrutacji

2012-10-11 12:20:31

Komunikat w sprawie zakończenia rekrutacji oraz podsumowanie wyników sondażu online „kandydaci 2012” przeprowadzonego wśród kandydatów na studia inżynierskie i magisterskie do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na rok akademicki 2012/2013.

Podsumowanie rekrutacji 2012

Rekrutacja na semestr jesienny 2012 do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki była prowadzona w dniach 21 maja – 12 października 2012. Procedura rekrutacyjna obejmowała dwa etapy: 1 etap – wypełnienie i przesłanie internetowego kwestionariusza kandydata, 2 etap – osobiste złożenie w biurze rekrutacji i promocji wymaganych dokumentów. Do pierwszego etapu rekrutacji, wypełniając internetowy kwestionariusz kandydata zgłosiło się 529 osób. Ostatecznie procedury rekrutacyjne związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów dopełniło 402 kandydatów (stan na dzień 11 października 2012). W stosunku do rekrutacji w roku akademickim 2011 nastąpił 12 % wzrost liczby studentów rozpoczynających studia inżynierskie i magisterskie w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Z satysfakcją stwierdzamy, że jest to kolejny rok, w którym obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania studiami w naszej Uczelni. Ten wzrost zainteresowania ze strony potencjalnych kandydatów, jak pokazały wyniki sondażu wśród kandydatów (patrz niżej), jest przede wszystkim rezultatem naszej bogatej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej (30,5 % wskazań). Oferty, która stanowi gwarancję uzyskania ciekawej i dobrze płatnej pracy po ukończeniu studiów. Tym, co przyciąga kandydatów do WWSI i co daje nam przewagę nad innymi uczelniami, jest także w opinii kandydatów fakt, że prowadzimy studia wyłącznie na kierunku informatyka, co pozwala na specjalizację oraz koncentrację wszystkich sił i środków, jakimi dysponujemy na doskonaleniu szeroko rozumianych warunków studiowania na jednym kierunku (blisko 17 % wskazań). Jako ważny powód wyboru naszej Uczelni kandydaci podają także nasze bliskie związki z rynkiem pracy a w szczególności z czołowymi firmami IT (27 % wskazań przyczyn wyboru Uczelni). Przykładem tych unikatowych związków jest wręczanie w WWSI jako jedynej polskiej Uczelni, listów gratulacyjnych najlepszym absolwentom przez dyrektorów generalnych – patrz poczet wyróżnionych absolwentów - http://wyroznieni.wwsi.edu.pl/ oraz rosnąca liczba ofert pracy na naszym portalu pracy - http://praca.wwsi.edu.pl/index.php/offers/. Nieodmiennie bardzo istotnym motywem podjęcia studiów w WWSI są dobre referencje Uczelni uzyskane od innych osób – studentów, absolwentów oraz pracodawców (22 % wskazań).
Dziękujemy za wybór Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki jako miejsca realizacji swoich pasji, ambicji oraz inwestycji związanych z rozwojem własnej  ścieżki kariery zawodowej.

Informujemy, że od 12 listopada rozpoczynamy rekrutację na studia inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe na semestr wiosenny 2013 rozpoczynający się od 15 lutego 2013.

Podsumowanie wyników sondażu

W czasie tegorocznej rekrutacji zwróciliśmy się do naszych kandydatów na studia inżynierskie i magisterskie z prośbą o odpowiedź na dwa pytania, skąd po raz pierwszy dowiedziałaś/eś się o WWSI oraz jaki był najważniejszy powód wyboru WWSI jako miejsca studiowania informatyki. Odpowiedzi na pierwsze pytanie mogą być podstawą do formułowania założeń dotyczących promocji oraz budowania wizerunku Uczelni. Odpowiedzi na drugie pytanie dają obraz tego, jakie są w oczach kandydatów mocne strony Uczelni, decydujące o jej przewadze nad innymi konkurencyjnymi szkołami wyższymi.
W sondażu wzięło udział 167 kandydatów (sondaż rozpoczęliśmy od 8 sierpnia). Poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytania w postaci wykresów.

Wykres 1. Najważniejszy powód wyboru WWSI jako miejsca studiowania informatyki

Wykres 2. Pierwsze źródło informacji o Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki

Szczegółowe wyniki sondażu są dostępne na stronie: http://wwsi.edu.pl/pg.php/kankietawyniki/

Pytania zadane kandydatom w sondażu:
1. Skąd po raz pierwszy dowiedziałaś/eś się o Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki?

 • Internet
 • Studenci, absolwenci WWSI
 • Znajomi, koleżanki, koledzy
 • Informatyka Plus
 • Inne źródło, jakie?


2. Najważniejszy powód Twojego wyboru WWSI jako miejsca studiowania informatyki to:

 • Ciekawa oferta studiów
 • Lepsza niż na stronach www innych szkół informacja o studiach
 • Dobre opinie o WWSI znanych Ci osób
 • Bliskie związki WWSI z rynkiem pracy(udział IBM, Microsoft, Cisco, Intel, Oracle,
 • HP i NASK w Kolegium Rektorskim WWSI)
 • Wąska specjalizacja WWSI wyłącznie na informatyce
 • Inny powód, jaki?

 

Robocik WWSI