Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w działalności przedsiębiorstw >>> Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna

 

Kadra dydaktyczna:

 

 • Piotr Bisialski - Menedżer produktów bezpieczeństwa w NASK z 8 letnim doświadczeniem w branży ICT. Inżynier specjalizacji Systemy Teleinformatyczne na Wojskowej Akademii Technicznej. Uzyskał również tytuł magistra inżyniera w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania ze specjalizacją Zarządzanie w teleinformatyce. Na co dzień realizuje projekty z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Trener programów szkoleniowych z zakresu usług telekomunikacyjnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego

 • Andrzej Chrząszcz - Absolwent wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W latach 1992-1993 pracownik Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 roku pracuje w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. W latach 1994-1995 odpowiedzialny za Zespół Operatorów Centralnego węzła sieci NASK. Od 1996 pracownik Zespołu Ochrony Sieci. W ramach prac zespołu zajmuje się projektowaniem i implementacją rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa sieciowego oraz audytami systemów informatycznych. Bierze udział w tworzeniu i późniejszych pracach zespołu CERT POLSKA. Współorganizator i wykładowca konferencji SECURE. Współautor opracowań z dziedziny bezpieczeństwa sieci dla Komitetu Badań Naukowych,  autor publikacji z dziedziny sieci komputerowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wiedzę z zakresu audytów systemów Informacyjnych potwierdzoną certyfikatem CISA (Certified Information System Auditor), a także wiedzę w zakresie rozwiązania RSA SecurID potwierdzoną  Certyfikatem RSA SecurID Certified Administrator. Szkolenie z zakresu zarządzanie projektami i znajomość metodyki PRINCE 2.

 • Anna Felkner - absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej i studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji Pionu Naukowego NASK. Główne zainteresowania badawcze dotyczą bezpieczeństwa systemów informatycznych, w szczególności kontroli dostępu i zarządzania zaufaniem. Autorka licznych publikacji  naukowych. Zaangażowana w projekty badawcze krajowe i międzynarodowe m. in. nt. bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 • Janusz Janiszewski - absolwent wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 1996 roku pracuje w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Od początku pracuje w Zespole Bezpieczeństwa i CERT NASK (później CERT POLSKA). W ramach prac zespołu zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów bezpieczeństwa sieciowego oraz audytami Systemów teleinformatycznych.  Od 1999 roku pełni w NASK funkcje Oficer Bezpieczeństwa. Brał udział w tworzeniu i późniejszych pracach zespołu CERT POLSKA. Współorganizator i wykładowca konferencji SECURE. Autor opracowań z dziedziny bezpieczeństwa sieci. Wykładowca i autor szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Certyfikowany Administrator i Ekspert Checkpoint (CCSA, CCSE) dla wersji 4.1 i NG. Szkolenie z zakresu zarządzanie projektami i znajomość metodyki PRINCE 2.

 • Andrzej Kaczmarek jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 1986 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Od 1998 r. jest dyrektorem departamentu informatyki w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonywanej pracy zajmuje się nadzorem merytorycznym nad rozwojem systemów informatycznych Biura GIODO oraz oceną zgodności systemów informatycznych z wymaganiami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych. Od roku 1999 uczestniczy w pracach międzynarodowej grupy roboczej (International Working Group on Data Protection in Telecommunications), zajmującej się ochroną danych osobowych w telekomunikacji.

 • Marta Różycka - Absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od trzech lat związana z projektem „Safer Internet” – a szczególnie z polskim punktem kontaktowym, przyjmującym zgłoszenia o treściach nielegalnych i szkodliwych w Internecie.

 • Maciej Siciarek - Absolwent Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od 1998 pracuje w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. W latach 1998-2001 zajmował się projektowaniem, implementacją i utrzymaniem sieci rozległych oraz sieci korporacyjnych VPN dla dużych przedsiębiorstw oraz administracji państwowej. Od 2001 roku w Zespole Integracji i Bezpieczeństwa Systemów kontynuuje prace nad bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych.

 • Krzysztof Silicki - mgr inż. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od roku 1992 związany z NASK. Doradca Dyrektora NASK,Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).W latach 2001-2013 Krzysztof Silicki był Dyrektorem ds. Technicznych NASK (jbr, potem instytut badawczy). Od 2004 jest Przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej w ENISA, jako członek Rady Zarządzającej tej agencji. Od roku 2014 także w Radzie Wykonawczej ENISA. Założyciel pierwszego w Polsce zespołu reagującego na incydenty naruszające bezpieczeństwo w sieci – CERT NASK (w roku 1996), działającego współcześnie jako CERT Polska. Pomysłodawca i współorganizator organizowanej przez NASK od 1997 r. konferencji „SECURE” – pierwszej w Polsce konferencji poświęconej tematyce bezpieczeństwa IT. Zaangażowany w szereg projektów podwyższających bezpieczeństwo internetu w Polsce. Autor publikacji dziedzinowych oraz szkoleń z bezpieczeństwa IT.

 • Dariusz Stefański -‎ Projektant Systemów Bezpieczeństwa w Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK - ‎Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK.

 • Krzysztof Stryjek - absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.  Praktyka zawodowa obejmowała stanowiska programisty, administratora sieci, serwerów UNIXowych jak również MS Windows.  Obecnie zatrudniony w NASK w Zespole Bezpieczeństwa i Integracji Systemów, bierze udział w audytach systemów teleinformatycznych. Prelegent konferencji SECURE. Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania ciągłością działania potwierdzona szkoleniem i certyfikatem w zakresie normy BS-25999. Certyfikowany inżynier Fortinet (Fortigate, Fortimail).

 • Dr hab. inż. Jerzy Surma - jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz ukończył m.in. Executive Program na MIT Sloan School of Management. W ostatnich latach pracował jako visiting scholar w Harvard Business School oraz jako profesor na University of Massachusetts Lowell. Był dyrektorem ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska. Naukowo zajmuje się analizami oraz eksploracją danych m.in. w zakresie Social Media, Business Intelligence oraz Cyber Threat Intelligence.

 • Janusz Urbanowicz-CERT Polska/NASK. Zajmuje się projektami związanymi z bezpieczeństwem Internetu. Wcześniej zajmował się bezpieczeństwem sieci na Uniwersytecie Warszawskim oraz budował chmurę obliczeniową jeszcze w czasach kiedy ta koncepcja nie istniała. Pisuje też do mediów o bezpieczeństwie i technologiach internetowych.

 • Agnieszka Wrońska - kierownik Działu Akademia NASK w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej instytucie badawczym, doktor nauk humanistycznych, licencjonowany trener i superwizor, członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, inicjator i koordynator wielu programów i projektów animacji kulturalnej i środowiskowej, również międzynarodowych. Posiada duże doświadczenie w realizacji zadań badawczych i dydaktycznych dla różnych grup wiekowych o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i społecznych. Realizowała szereg działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Ekspert w projektach m.in.: Komisji Europejskiej Safer Internet, „Kursor”, „Przygody Plika i Foldera w sieci”, „Podaj dalej – Senior dla Kultury”. Autorka licznych  publikacji oraz podręczników edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.
Robocik WWSI