Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> IT Akademia >>> IT Service Management based on ISO/IEC 20000

IT Service Management based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation opisuje najważniejsze informacje i koncepcje usługowego zarządzania  IT oraz także ich relacje z innymi obszarami zarządzania jakością w organizacji. Wdrożenie projektu systemowego podejścia do zarządzania usługami opartego na Normie ISO 20000 gwarantuje organizacji ciągłe doskonalenia oraz wzrost efektywności i jakości  świadczonych usług.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na dwudniowe szkolenie „ITSM Foundation based on ISO 20000”

Szkolenie ma na celu przedstawienie wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności umożliwiających udział w zespołach organizacyjnych działających w ramach zarządzania usługami. Szczególnym tematem szkolenia jest system zarządzania usługami (SMS) i procesy zarządzania usługami. Celem szkolenia jest również poznanie podstawowych pojęć
i podstawowej terminologii zarządzania usługami IT w oparciu o międzynarodowy standard ISO / IEC 20000.

Szkolenie obejmuje następujące obszary:

 1. koncepcję Systemu Zarządzania Jakością Usług
  Uczestnik zna i rozumie pojęcia system, system zarządzania, usługa, zarządzanie jakością.
 2. międzynarodowy standard ISI/IEC 20000-1:2011 oraz rodzinę Norm ISO 20000
  Uczestnik  poznaje rodzinę Norm ISO 20000 oraz ich zastosowanie. Rozumie role poszczególnych uregulowań, szczególnie wymagań dotyczących Systemu Zarządzania
 3. proces certyfikacji  i audytowania jakości usług
  Uczestnik zna i rozumie pojęcia  zakresu systemu, rodzajów audytów oraz procesu certyfikacji na zgodność ze standardem w tym cyklu życia certyfikatu 
 4. wymagania Normy dotyczące Systemu Zarządzania Usługami
  Uczestnik poznaje model Deminga (PDCA) jego zastosowanie dla  Ustanowienia, Wdrożenia, Monitorowania,
  Ulepszania  Systemu Zarządzania. Jest świadomy struktury systemu zarządzania na bazie wdrożonych i zatwierdzonych polityk, przeglądów i audytów systemu.
  Poznaje wymagane procedury i zapisy dla zapewnienia zgodności Systemu Zarządzania z  Normą
 5. procesy objęte standardem i  wymagania  Normy
  Uczestnik po ukończeniu szkolenia zna wymagania dotyczące 13 procesów objętych Normą ISO 20000
 6. Kompetencje i szkolenia oraz próbny egzamin 
  Omawiane są modele kompetencyjne  dla ITSM bazującego na Normie ISO 2000  (szkolenia, certyfikacje)

Przeprowadzany jest egzamin próbny i omówienie rozwiązań testu

Szkolenie kończy się akredytowanym egzaminem (EXIN)  test w j. angielskim

Cena szkolenia (brutto): wynosi 1400 PLN /osoba (dla studentów WWSI 1200 zł)

Robocik WWSI