Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Gwarantujemy uzyskanie pracy

Gwarantujemy uzyskanie pracy

Wszystkim Kandydatom rozpoczynającym studia inżynierskie I stopnia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki od października 2012, gwarantujemy uzyskanie

PRACY

w zawodzie informatyka po ukończeniu studiów

Wszystkim Kandydatom rozpoczynającym studia inżynierskie I stopnia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki od października 2012, gwarantujemy uzyskanie pracy w zawodzie informatyka po ukończeniu studiów. Gwarancja uzyskania pracy jest potwierdzona odpowiednim zapisem w umowie o kształcenie zawieranej pomiędzy studentem a uczelnią w chwili rozpoczęcia studiów.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki powołała jako jedyna polska szkoła wyższa zespół ekspertów do spraw rynku pracy – kolegium rektorskie, na poziomie dyrektorów generalnych największych działających w Polsce firm IT. Na wyłączność dla studentów i absolwentów WWSI w Uczelni zostało utworzone internetowe akademickie biuro pośrednictwa pracy, którego celem jest oferowanie i poszukiwanie zatrudnienia dla studentów i absolwentów WWSI. W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki działa Biuro Karier i Staży Zawodowych, które między innymi zajmuje się doradztwem zawodowym w zakresie tworzenia indywidualnych ścieżek karier IT dla studentów i absolwentów.

96 % absolwentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki pracuje zawodowo
95 % absolwentów pracuje w zawodzie informatyk

Źródło: Badanie losów absolwentów WWSI 2012.

 

Sytuacja zawodowa absolwentów studiów I stopnia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (ocena dokonana na podstawie badania losów absolwentów WWSI 2010)

96% absolwentów WWSI pracuje zawodowo, studiuje lub wykonuje oba wymienione zajęcia.

Absolwentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki cechuje bardzo wysoki poziom aktywności zawodowej (wskaźnik zatrudnienia – ponad 90%). 52% absolwentów pracuje zawodowo nie kontynuując kształcenia na studiach wyższych. 44% absolwentów kontynuuje kształcenie w szkołach wyższych, w tym tylko 4% nie pracuje, nie studiuje i nie poszukuje pracy (np. wychowuje dzieci lub zajmuje się domem). 40% absolwentów pracuje zawodowo i jednocześnie studiuje. Tylko 1% absolwentów w WWSI czasie prowadzonego badania poszukiwało pracy!

 

Wykres 1: Czym absolwenci WWSI zajmują się obecnie?

Źródło: Badanie losów absolwentów WWSI 2012

 

Zawód wykonywany przez zdecydowaną większość – 95% – ankietowanych absolwentów to zawód informatyka!

Jako najczęściej wykonywany zawód ankietowani absolwenci wymieniają:

  • Informatyk (26% odpowiedzi);
  • Programista (15% odpowiedzi);
  • Administrator sieci teleinformatycznej (10% odpowiedzi);
  • Administrator aplikacji (8% odpowiedzi);
  • Administrator systemów IT (8% odpowiedzi);
  • Inżynier systemów IT (8% odpowiedzi).

Tylko 5% ankietowanych absolwentów pracuje (z własnego wyboru) w innych zawodach niż informatyk, wykorzystując w pracy wiedzę zdobytą w czasie studiów informatycznych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

 

Wykres 2: Jaki zawód wykonują absolwenci WWSI?

Źródło: Badanie losów absolwentów WWSI 2012

Robocik WWSI