Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> IT Akademia >>> Akademia Zarządzania Projektami IT

Akademia Zarządzania Projektami IT

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w ramach edukacji otwartej ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych PMI® CAPM® (PMI® Certified Associate in Project Management), PMI® PMP® (PMI® Project Management Professional) oraz PRINCE2® Foundation prowadzone w trybie warsztatów doskonalących umiejętności z zakresu Zarządzania Projektami Informatycznymi. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych, certyfikowanych Project Managerów posiadających certyfikaty PMP® oraz PRINCE2® Practitioner. Szkolenia realizowane są w grupach do 20 osób w cyklu niestacjonarnym tj. popołudniami (5 godzin lekcyjnych), w tym podczas wybranych weekendów. W zakresie oferty szkoleń znajdują się:

 • Zarządzanie Projektami według PMI®
 • Zarządzanie Projektami według PRINCE2®
 • Microsoft Project, jako narzędzie wspomagające zarządzanie projektem
 • Szkolenie przygotowujące do egzaminu PMP® lub CAPM®

Uczestnikami szkoleń mogą być studenci i absolwenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, studenci innych uczelni, jak również osoby pochodzące spoza społeczności akademickiej. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o dobre praktyki zawarte w PMBOK® Guide oraz zdobyć umiejętność wykorzystywania rekomendowanych przez PMBOK® Guide technik Zarządzania Projektami. W szczególności szkolenia rekomendowane są wszystkim osobom pracującym w strukturach zarządzania projektami, Kierownikom Projektów pragnącym uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę, a także osobom zamierzającym przystąpić do egzaminu certyfikującego PMP® (Project Management Professional), CAPM® (Certified Associate in Project Management) oraz PRINCE2® Foundation.

W ramach Akademii Zarządzania Projektami IT planowane są szkolenia z zakresu metodyk APM® (Agile Project Management), RUP (Rational Unified Process), SCRUM oraz TOGAF.

Miejsce szkoleń: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, ul. Lewartowskiego 17, Warszawa.

 

Zarządzanie projektami według PRINCE2®

Szkolenie odbędzie się w dniach 8-11/10/2012 oraz 16-19/10/2012 w godzinach 15.00-20.00.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2®. Metodyka PRINCE2® jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów Zarządzania Projektami. Szkolenie przygotowuje do egzaminu PRINCE2® Foundation.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem projektami, jak również początkujących kierowników projektów, którzy chcą uporządkować i pogłębić posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu zarządzania projektami według standardu PRINCE2®. Uczestnikami szkolenia mogą być członkowie zespołów projektowych (kandydaci na kierowników projektów), jak również osoby, które ze względu na planowane w przyszłości lub obecnie pełnione obowiązki będą współuczestniczyć w prowadzeniu prac projektowych (zespół wsparcia projektu).

Szkolenie przeznaczone jest również dla osób, które planują certyfikację PRINCE2® Foundation. Szkolenie nieakredytowane.

Materiały szkoleniowe:

Materiały przygotowane przez wykładowcę (prezentacja, zeszyt ćwiczeń i studium przypadku, egzamin próbny PRINCE2® Foundation) oraz oficjalny podręcznik „Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2®” w wersji polskiej. Uczestnicy otrzymają dostęp do elektronicznej platformy testowej Uczelni ABAKUS, na której opublikowane są testy przygotowujące do egzaminu PRINCE2® Foundation.

Wykładowca pomaga uczestnikom wypełnić formularz zgłoszenia na egzamin PRINCE2® Foundation.

Oczekiwane umiejętności:

Brak lub podstawowa wiedza z zakresu zarządzania projektami.

Metoda prowadzenia szkolenia:

Prezentacja, ćwiczenia, rozwiązywanie studium przypadku, dyskusja. Szkolenie jest prowadzone w postaci warsztatu. Szkolenie prowadzi wykładowca, który posiada doświadczenie projektowe oraz legitymuje się certyfikatem PRINCE2® Practitioner.

Czas trwania szkolenia:

8 spotkań popołudniowych po 5 godzin lekcyjnych, co daje 40 godzin lekcyjnych

Zakres szkolenia

Moduł 1. Wprowadzenie (pryncypia, tematy, procesy i działania, środowisko projektu) – model PRINCE2®

Moduł 2. Omówienie pryncypiów PRINCE2®

Moduł 3. Omówienie tematów PRINCE2®

 • Uzasadnienie Biznesowe
 • Organizacja (role, kompetencje, odpowiedzialność)
 • Jakość (technika Przegląd Jakości)
 • Plany (technika Planowanie Oparte na Produktach)
 • Ryzyko
 • Zmiana
 • Postępy

Moduł 4. Omówienie procesów, działań i zalecanych czynności PRINCE2®

 • Przygotowanie Projektu
 • Inicjowanie Projektu
 • Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Sterowanie Etapem
 • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Zarządzanie Zakresem Etapu
 • Zamykanie Projektu

Moduł 5. Omówienie wzorców i przykładów produktów zarządczych PRINCE2® oraz przygotowywanie wybranych produktów zarządczych w ramach rozwiązywanego studium przypadku

 • Produkty zarządcze podczas cyklu życia projektu

Moduł 6. Dostosowanie metodyki PRINCE2® do przykładowych projektów (środowisko projektu).

Moduł 7. Podsumowanie szkolenia

 • Próbny Egzamin PRINCE2® Foundation.

Koszty

 • 2000 PLN (netto) - dla studentów i absolwentów WWSI
 • 2200 PLN (netto) - dla studentów innych uczelni
 • 2500 PLN (netto) - dla pozostałych uczestników

 

Zarządzanie Projektami według PMI®

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie krok po kroku realizacji projektu w oparciu o standard opracowany przez PMI® (Project Management Institute). Szkolenie skupia się na dostarczeniu uczestnikowi wiedzy, pozwalającej na spójną i skuteczną realizację projektu. Szkolenie omawia i pokazuje, jak implementować w praktyce techniki i narzędzia wspierające Kierownika Projektu w efektywnym podejmowaniu decyzji dotyczących projektu.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę o dobre praktyki zawarte w PMBOK® Guide oraz zdobyć umiejętności wykorzystywania rekomendowanych przez PMBOK® Guide narzędzi i technik. W szczególności szkolenie rekomendowane jest wszystkim pracującym w strukturach zarządzania projektem, Kierownikom Projektów pragnącym uporządkować działania, a także osobom zamierzającym przystąpić do egzaminu certyfikującego PMP® (Project Management Professional) lub CAPM® (Certified Associate in Project Management).

Szkolenie uzupełnia wiedzę niezbędną do certyfikacji CAPM (Certified Associate in Project Management) oraz PMP (Project Management Professional). Szkolenie nieakredytowane.

Obszary wiedzy PMBOK®

 • Zarządzanie integracją
 • Zarządzanie zakresem
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie kosztami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie Jakością
 • Zarządzanie komunikacją
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zamówieniami

Materiały szkoleniowe

Materiały przygotowane przez wykładowcę (prezentacja, zeszyt ćwiczeń) oraz oficjalny podręcznik PMBOK® Guide 2009, Fourth Edition (wydanie polskie lub angielskie).

Oczekiwane umiejętności

Umiejętności z zakresu zarządzania projektami według metodyki PMI® lub równorzędny poziom wiedzy.

Metoda prowadzenia szkolenia

Wykład, ćwiczenia, praca w grupach, dyskusja. Szkolenie prowadzone jest w postaci warsztatu.

Szkolenie prowadzi wykładowca, który posiada doświadczenie projektowe oraz legitymuje się certyfikatem PMP® (Project Management Professional).

Czas trwania szkolenia:

10 spotkań popołudniowych po 5 godzin lekcyjnych, co daje 50 godzin lekcyjnych

Zakres szkolenia

Moduł 1. Pojęcia podstawowe i kontekst realizacji projektów. Role i odpowiedzialności w zarządzaniu projektem, miejsce projektu w działaniach organizacji.

Moduł 2. Model procesowy metodyki PMI® i schemat realizacji projektu. Zadaniem modułu jest zapoznanie z realizacją projektu w metodyce PMI®, zapewniając umiejętność lokalizacji i zrozumienie każdego z procesów zarządczych w grupach procesów (inicjowanie, planowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, zamykanie projektu). Zadaniem modułu jest zapewnienie słuchaczowi zrozumienia roli każdego z procesów, jego celów, lokalizacji w schemacie działań według modelu PMI®.

Moduł 3. Grupa procesów inicjowania projektu. Moduł poświęcony jest regułom skutecznego inicjowania projektu, rolom w ramach działań przewidywanych przez model procesowy PMI®, rekomendowanym technikom i narzędziom, a także zawartości i wzorcom wymaganych dokumentów. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są warsztaty, podczas których odbywa się realizacja wybranych elementów, inicjujących projekt dla przestawionego studium przypadku (Karta Projektu, Rejestr Interesariuszy Projektu).

Moduł 4. Grupa procesów planowania projektu. Uczestnicy zapoznają się szczegółowo z wymaganymi działaniami we wszystkich zdefiniowanych przez PMI® obszarach wiedzy dotyczących zarządzania projektem (zarządzanie zakresem, czasem, budżetem, ryzykiem, jakością, komunikacją i zasobami ludzkimi oraz zamówieniami). Wprowadzane są tutaj techniki i narzędzia stanowiące podstawę warsztatu Kierownika Projektu. Moduł przedstawia wszystkie elementy niezbędne dla przygotowania słuchacza do opracowania Planu Zarządzania Projektem (wybrane elementy składowe Planu Zarządzania Projektem dla danego studium przypadku).

Moduł 5. Grupa procesów realizacji oraz monitorowania i kontroli. Moduł dotyczy działań wymaganych na etapie realizacji projektu. Z uwagi na ich ścisłe powiązanie, procesy umieszczone w modelu PMI®, w grupach realizacji oraz monitorowania i kontroli omawiane są łącznie, pokazując ich wzajemne oddziaływanie i współdziałanie w fazie realizacji projektu. Uczestnicy szkolenia poznają zarówno sposób działania proponowany przez PMI®, jak również użyteczne narzędzia wspierające na tym etapie realizacji projektu (zarządzanie projektem metodą wartości wypracowanej).

Moduł 6. Grupa procesów zamykania projektu. Przedstawiony schemat postępowania ma za zadanie przygotować uczestnika do takiego kształtowania pracy w ostatnim etapie realizacji projektu, aby doświadczenia, zarówno pozytywne, jak i negatywne, nabyte w czasie jego prowadzenia wzbogacało wiedzę organizacji zwiększając skuteczność jej działania w przyszłości.

Koszty

 • 1900 PLN (netto) - dla studentów i absolwentów WWSI
 • 2200 PLN (netto) - dla studentów innych uczelni
 • 2500 PLN (netto) - dla pozostałych uczestników

 

 

 

Microsoft Project, jako narzędzie wspomagające zarządzanie projektem

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności korzystania z Microsoft Project, jako narzędzia wspomagającego zarządzanie projektem.

Szkolenie dedykowane jest członkom zespołów projektowych, kierownikom projektów oraz osobom, które wykorzystują program Microsoft Project, jako narzędzie wspierające pracę w projekcie.

Materiały szkoleniowe:

Materiały przygotowane przez wykładowcę (prezentacja, zeszyt ćwiczeń, studium przypadku).

Oczekiwane umiejętności

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania projektami według metodyki PMI® lub PRINCE2®.

Metoda prowadzenia szkolenia

Prezentacja, ćwiczenia praktyczne. Szkolenie prowadzone jest w postaci warsztatu, podczas którego uczestnicy rozwiązują studium przypadku opracowane przez wykładowcę na podstawie rzeczywistego, zakończonego projektu.

Szkolenie prowadzi wykładowca, który posiada doświadczenie projektowe oraz legitymuje się certyfikatami z zakresu metodyk PRINCE2® i PMI®.

Czas trwania szkolenia

6 spotkań popołudniowych po 5 godzin lekcyjnych, co daje 30 godzin lekcyjnych

Zakres szkolenia

Moduł 1. Uporządkowanie wiedzy na temat wykorzystania aplikacji Microsoft Project w zarządzaniu projektami

 • Zarządzanie projektem - wprowadzenie
 • Wstępny plan projektu,
  • Opis projektu
  • Tworzenie harmonogramu projektu
  • Doprecyzowanie planu projektu
  • Zapis planu bazowego projektu
  • Śledzenie realizacji projektu
  • Prezentacja informacji o projekcie

Moduł 2. Analiza informacji o projekcie

 • Analiza informacji o projekcie
  • Budżet projektu
  • Odchylenia od planu bazowego (koszty i czas, zadanie z poślizgiem)
  • Analiza PERT
  • Ścieżka krytyczna projektu (CPM) i łańcuch krytyczny (CCPM)
  • Wykres Gantta a diagram sieciowy
  • Analiza wartości wypracowanej (EVM)
 • Rozwiązywanie problemów w projekcie
  • Czas i harmonogram
  • Koszty i zasoby
  • Zakres projektu
 • Korzystanie z informacji zawartych w kilku projektach
  • Pula zasobów
  • Projekt główny i podprojekty
  • Tworzenie zależności między projektami

Moduł 3. Rozwiązywanie studium przypadku.

Koszty

 • 1200 PLN (netto) - dla studentów i absolwentów WWSI
 • 1300 PLN (netto) - dla studentów innych uczelni
 • 1500 PLN (netto) - dla pozostałych uczestników

 

Szkolenie przygotowujące do egzaminu PMP® lub CAPM®

Cel szkolenia

Szkolenie zawiera przegląd obszarów wiedzy z zakresu zarządzania projektami objętych egzaminem CAPM® (Certified Associate in Project Management) lub PMP® (Project Management Professional). Na szkoleniu podawane są wskazówki umożliwiające opracowanie własnego planu opanowania materiału szkoleniowego, jak również sugestie umożliwiające koncentrację na najważniejszych zagadnieniach oraz w jaki sposób efektywnie przygotować się do egzaminu CAPM® lub PMP®.

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego CAPM® lub PMP®. Szkolenie nieakredytowane.

Obszary wiedzy PMBOK®

 • Zarządzanie integracją
 • Zarządzanie zakresem
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie kosztami
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie komunikacją
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zamówieniami

Materiały szkoleniowe

Materiały przygotowane przez wykładowcę (prezentacja, zeszyt ćwiczeń, zestawy pytań przygotowujących do egzaminów CAPM® lub PMP®) oraz PMBOK® Guide 2009, Fourth Edition (wydanie polskie lub angielskie). Poza tym uczestnicy otrzymują, do samodzielnego opracowania, pytania egzaminu próbnego CAPM® lub PMP®. Egzaminy próbne dostępne są na elektronicznej platformie testowej Uczelni o nazwie ABAKUS. Uczestnicy szkolenia uzyskują dostęp do platformy ABAKUS oraz do innych materiałów elektronicznych, umożliwiających efektywne przygotowanie do egzaminów CAPM® oraz PMP®.

Wykładowca pomaga wypełnić i przesłać do PMI® odpowiednie formularze aplikacyjne.

Oczekiwane umiejętności

Wymagana jest bardzo dobra znajomość metodyki PMI® (i dodatkowo doświadczenie projektowe w przypadku przygotowywania się do egzaminu PMP®).

Metoda prowadzenia szkolenia:

Wykład, ćwiczenia, praca w grupach, dyskusja.

Szkolenie prowadzi wykładowca, który posiada doświadczenie projektowe oraz legitymuje się certyfikatem PMP® (Project Management Professional).

Czas trwania szkolenia:

8 spotkań popołudniowych po 5 godzin lekcyjnych, co daje 40 godzin lekcyjnych

Proponowany konspekt zajęć:

Moduł 1. - Przedstawienie PMI®, PMBOK® Guide oraz kursu przygotowującego.

 • Co to jest Project Management Institute.
 • Dlaczego zarządzanie projektami jest ważne.
 • Czym jest certyfikat CAPM® lub PMP®.
 • Warunki dopuszczenia do egzaminu CAPM® lub PMP® i proces rejestracji.
 • Dziewięć obszarów wiedzy w ramach pięciu grup procesów.
 • Procesy inicjujące.
 • Procesy planowania.
 • Procesy realizacyjne.
 • Procesy kontroli.
 • Procesy zamykające projekt.
 • Odpowiedzialność zawodowa kierowników projektów.
 • Rodzaje pytań.
 • O czym należy pamiętać.
 • Czym jest PMBOK® Guide i jak jest skonstruowany.
 • Wskazówki dla przystępujących do egzaminu.

Moduł 2. - PMBOK® Guide – ramy zarządzania projektami

 • Główne terminy i pojęcia PMBOK® Guide.
 • Ważne zagadnienia.
 • Wskazówki dla uczących się.

Moduł 3. - PMBOK® Guide – zarządzanie integracją projektu.

 • Obszary procesu zarządzania integracją projektu.
 • Główne terminy i pojęcia PMBOK® Guide.
 • Ważne zagadnienia.
 • Wskazówki dla uczących się.
 • Pytania powtórkowe.

Moduł 4. - PMBOK® Guide - zarządzanie zakresem projektu.

 • Obszary procesu zarządzania zakresem projektu.
 • Główne terminy i pojęcia PMBOK® Guide.
 • Ważne zagadnienia.
 • Wskazówki dla uczących się.
 • Pytania powtórkowe.

Moduł 5. - PMBOK® Guide – zarządzanie czasem w projekcie.

 • Obszary procesu zarządzania czasem w projekcie.
 • Główne terminy i pojęcia PMBOK® Guide.
 • Ważne zagadnienia.
 • Wskazówki dla uczących się.
 • Pytania powtórkowe.

Moduł 6. - PMBOK® Guide – zarządzanie kosztami projektu.

 • Obszary procesu zarządzania kosztami projektu.
 • Główne terminy i pojęcia PMBOK® Guide.
 • Ważne zagadnienia.
 • Wskazówki dla uczących się.
 • Pytania powtórkowe.

Moduł 7. - PMBOK® Guide – zarządzanie jakością w projekcie.

 • Obszary procesu zarządzania jakością w projekcie.
 • Główne terminy i pojęcia PMBOK® Guide.
 • Ważne zagadnienia.
 • Wskazówki dla uczących się.
 • Pytania powtórkowe.

Moduł 8. - PMBOK® Guide – zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie.

 • Obszary procesu zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie.
 • Główne terminy i pojęcia PMBOK® Guide.
 • Ważne zagadnienia.
 • Wskazówki dla uczących się.
 • Pytania powtórkowe.

Moduł 9. - PMBOK® Guide – zarządzanie komunikacją w projekcie.

 • Obszary procesu zarządzania komunikacją w projekcie.
 • Główne terminy i pojęcia PMBOK® Guide.
 • Ważne zagadnienia.
 • Wskazówki dla uczących się.
 • Pytania powtórkowe.

Moduł 10. - PMBOK® Guide – zarządzanie ryzykiem w projekcie.

 • Obszary procesu zarządzania ryzykiem w projekcie.
 • Główne terminy i pojęcia PMBOK® Guide.
 • Ważne zagadnienia.
 • Wskazówki dla uczących się.
 • Pytania powtórkowe.

Moduł 11. - PMBOK® Guide – zarządzanie zamówieniami na potrzeby projektu.

 • Obszary procesu zarządzania zamówieniami na potrzeby projektu.
 • Główne terminy i pojęcia PMBOK® Guide.
 • Ważne zagadnienia.
 • Wskazówki dla uczących się.
 • Pytania powtórkowe.

Moduł 12. - Odpowiedzialność zawodowa.

 • Główne terminy i pojęcia PMBOK® Guide.
 • Ważne zagadnienia.
 • Wskazówki dla uczących się.
 • Odpowiedzialność zawodowa zarządzających projektami.
 • Zasady etyki zawodowej w ujęciu PMI®.
 • Kodeks etyki PMI®.
 • Członkowskie standardy postępowania PMI®.
 • Członkowskie procedury etyki PMI®; postępowanie w przypadku naruszenia zasad etyki.
 • Pytania powtórkowe.

Koszty

 • 2500 PLN (netto) - dla studentów i absolwentów WWSI
 • 2700 PLN (netto) - dla studentów innych uczelni
 • 2900 (netto) - dla pozostałych uczestników

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi oferowanych szkoleń. Osoby zainteresowane udziałem w Akademii Zarządzania Projektami IT proszę o przesłanie informacji na adres mailowy: wjakubowska[(at)]wwsi.edu.pl (nazwa szkolenia, imię, nazwisko, nazwa uczelni, nr indeksu, telefon kontaktowy).

 

PRINCE2® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce
“PMBOK”, “PMI”, “Project Management Institute”, “CAPM”, “Certified Associate in Project Management”, “PMP”, “Project Management Professional”, “APM”, “Agile Project Management” are the Registered Marks of Project Management Institute

Robocik WWSI